A győri csizmadiák behívótáblája, 1824. Ltsz.: C.53.11.45. 

Ismeretlen: Szent István felajánlja koronáját. A győri csizmadia céh behívótáblája

1824

 

„Magyarországnak mind királyai mind szentjei között első Szent István… Nehéz szavakkal elmondani, mily lángoló szeretettel tisztelte Isten Szülőanyját: haldoklásában őt tette meg örökösének, ugyanis a koronát, amelyet az 1001. esztendőben Mária mennybe való felvételének napján az Ő révén nyert el, 1038-ban reá hagyta.” Hevenesi Gábor: Régi Magyar Szentség (Nagyszombat, 1692) c. művében e szavakkal írta le a középkori legenda nyomán, miként ajánlotta fel államalapító első királyunk koronáját s vele országát a Szűzanyának, mint Patrona Hungariae-nek, Magyarország védelmezőjének. A jelenetet képpé formálására a barokk művészet hajnalán került sor és ettől kezdve a Mária előtt térdeplő és koronáját felajánló Szent István ábrázolása a magyar katolikus identitás legkifejezőbb megnyilvánulása lett. Ekként került a győri csizmadia céh vörösréz lemezből készült behívótáblájának egyik oldalára is Szent István koronafelajánlása. A jelenet különlegessége, hogy Szűz Mária alakját sajátos ikonográfiai megoldással a győri székesegyház vérrel verejtékező Mária kegyképéről mintázták. Így a hagyományos ábrázolás lokális jelleget is nyert, egyszerre hirdetve a jámbor csizmadiák katolikus, magyar és győri kötődését.

 

Székely Zoltán 

 

olaj, rézlemez

M: 23 cm, Sz: 21,5 cm

Ltsz.: C.53.11.45.