A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum helytörténeti gyűjteménye gazdag anyagot őriz a győri céhek történetéről. Ezek között nemcsak tárgyak, hanem írott források is vannak, melyek szisztematikus feldolgozása egyre többet enged láttatni a győri ipar múltjából. Az ezzel kapcsolatos kutatásoknál a múzeumon túl a győri levéltárakban őrzött források mellett megkerülhetetlen, sőt kiindulópontnak tekinthető Bedy Vince történészi munkássága.

Bedy Vince
Bedy Vince I.

Bedy Vince 1866. március 31-én született Gyirmóton szegény paraszti családban. Gimnáziumi tanulmányait a Szent Benedek rend győri főgimnáziumában végezte, majd onnan Budapestre, a Központi Papnevelő Intézetbe küldték, ahol teológiai tanulmányokat folytatott. 1889 júliusában Zalka János győri püspök szentelte pappá. Először Győr-Szigetbe helyezték, majd Egyházaskeszőbe, de onnan egy rövid időre újra visszakerült Szigetbe. Zalka 1892 nyarán Bedyt felmentette káplánságából és püspöki szertartójává tette.

Zalka János halála után az új püspök, Széchenyi Miklós – aki Bedy Vince diáktársa és barátja is volt – 1902-ben irodaigazgatójává nevezte ki. Mindeközben egyháztörténetet és kánonjogot tanított a szemináriumban, ahol 1911-ben rektor is lett. 1905-ben kinevezték kanonoknak, és ettől kezdve fokozatosan haladt előre a káptalani ranglétrán, végül 1933-ban lett a káptalan nagyprépostja.

Komoly közéleti tevékenységet is kifejtett. 1910-től tagja volt a Kisfaludy Irodalmi Körnek, 1924-től alelnöke, 1934-től pedig társelnöke. Alapítója és első vezetője volt a Győr Barátai Körének, 1931–1938 között pedig elnöke a Győri Képző- és Iparművészeti Társulatnak. 1904-től 1936-ig folyamatosan tagja volt a győri városvezetésnek is: számos bizottságban fejtette ki áldásos tevékenységét. 1934-től haláláig, 1938. december 29-ig az országgyűlés felsőházának munkájában Győr küldötteként vett részt.

 

Források:

Nemes Gábor, Bedy Vince élete és munkássága = Primus inter omnes, Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára, szerk. Arató György – Nemes Gábor – Vajk Ádám, Győr, 2016 (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 25.).

Győri életrajzi lexikon, szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc, Győr, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatása, 2001.

Nemesné Matus Zsanett, Bevezető = Nemesné Matus Zsanett – Szabó Péter, „…remekdarabjaikat bötsülettel elkészítvén…”, A céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban, Győr, Xántus János Múzeum, 2010.

 

Nemesné Matus Zsanett
történész-muzeológus