Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű helyettes, legfeljebb 2020.03.14 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A restaurátor állást betöltő munkatárs feladata a gyűjteményi anyagokban megtalálható műtárgyak megőrzése, konzerválása, restaurálása. Felméri a műtárgyak állapotát, raktározásuk körülményeit, és javaslatot tesz a megelőző, elhárító intézkedésekre. Restaurálási és dokumentációs tervet készít. Részt vesz az állományvédelmi feladatok ellátásában, elvégzi a szükséges dokumentációs feladatokat. Közreműködik kiállítások előkészítésében, folyamatos kapcsolatot tart a gyűjteményi szakalkalmazottakkal. Részt vesz a múzeum közművelődési feladataiban, restaurálással kapcsolatos ismeretterjesztő feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, restaurátor művész diploma vagy szakrestaurátori vagy segédrestaurátori végzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• fém- vagy szilikát szakirányú restaurátor diploma,
• múzeumi területen szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű szakszerű, pontos munkavégzés,
• Jó szintű csapatmunka, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz
• Motivációs levél
• Szakirányú végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló dokumentum másolata; a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele az eredeti okirat bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. június 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum címére történő megküldésével (9021 Győr, Király utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/1., valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/1, valamint a munkakör megnevezését: restaurátor. Az érvényes pályázatok benyújtóit a pályázat kiírója személyes meghallgatásra meghívhatja. A nem nyertes pályázatokat a pályáztató visszajuttatja és a pályázókat tájékoztatja a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 16.