Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


régész muzeológus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1. H

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egyéni éves munkaterv és a régészeti feltárási megbízatások alapján látja el feladatait. Régészeti feltárások szakmai irányítása, dokumentáció készítése, illetve beosztott régészként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A végzett munkáról beszámolási kötelezettsége van éves jelentés formájában. Feladata a megyei hatókörű városi múzeum gyűjtőterületéhez tartozó régészeti feladatok ellátása (elsősorban népvándorláskor, középkor). Szükség szerint más régészeti korszakok régészeti munkáit is elvégzi a megye egész területén, a vezető régész egyetértésével. Szükség szerint együttműködik a Régészeti Osztály valamint a Gyűjteményi Osztály által kialakított közös feladatokban a vezető régész egyetértésével. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos pénzügyi és jogszabályi előírásokat. Gondozza, fejleszti a régészeti gyűjteményt. Folyamatosan végzi a régészeti anyag leltározását, nyilvántartását, a nyilvántartásban előírt naplók (gyarapodási napló, mozgatási napló, kölcsönzési napló, szekrénykataszter) vezetését, feldolgozásokat, publikációkat készít.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, (MA, vagy ezzel egyenértékű végzettség) régészet szak,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         68/2018. (IV.9.) Korm.rend. 23. § 2-4. bek. régészeti feltárás vezetéshez szükséges gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Népvándorláskor, őskor szakirányú régész,

•         Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

•         Nagyberuházások megelőző feltárásain szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Múzeumban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         Végzettségek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum címére történő megküldésével (9021 Győr, Király utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/5, valamint a munkakör megnevezését: régész muzeológus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.