É.2007.1.1.1

Anton Widemann: Gróf Zichy Ferenc (1701-1783) győri püspök jubileumi emlékérme, 1774

 

Győr legjelentősebb barokk kori püspöke, gróf Zichy Ferenc 1774-ben ünnepelte 50 éves papi jubileumát. Ennek alkalmából a püspök ezüst emlékérmet veretett Bécsben, amelyet azután ajándékként osztottak szét. A műfaj ekkor élte egyik virágkorát, mint az uralkodói-főúri reprezentáció s propaganda egyik hatékony eszköze.

Az érem előlapján Zichy Ferenc arcképe látható, nyakában a Szent István Rend lánca, körirata: FRANZ COMES ZICHY EPISC. IAVRIN. (gróf Zichy Ferenc győri püspök). A hátoldalán a barokk emlékérmek tradíciójának megfelelően emblematikus ábrázolást találunk. Egy asztalon három kenyér és miseboros kancsó áll, amely az ószövetségi Melkizedek, „Sálem királya és a fölséges Isten papja” ajándéka volt az ellenségein győzelmet arató Ábrahámnak. Szent Pál értelmezésében Melkizedek Jézus előképe, amely nyomán a Szentírás későbbi magyarázói az általa hozott bort és a kenyeret az Eucharisztia előképeként magyarázták. Mindez tehát Zichy aranymiséjére utal, amelyet megerősít a jelenet körirata: PRIMITIAE SECVNDAE (aranymise). Alul szelvényben az aranymise helyszínére és idejére utaló IAVRINI XV. AVG./MDCCLXXIV (Győr, 1774. augusztus 15.) felirat.

Az érem mestere a kiváló bécsi vésnök, Anton Franz Wideman (1724-1792), aki elsősorban az uralkodóház számára dolgozott. Mindez jól beleillik Zichy püspök mecénási koncepciójába, amelynek keretében a legkiválóbb bécsi mestereket foglalkoztatta.

 

Székely Zoltán

 

Ezüst, vert, átm.: 47 mm, súly: 35,02 gr,

ltsz.: É.2007.1.1.1 2.1.