Advent az Úr eljövetelére várva az elcsendesülés, elmélyedés ideje, alkalom, hogy elgondolkodjunk hitünkről, életünkről s a világ folyásáról. Az elmélkedés hangulatához választottam gyűjteményünk egy különleges darabját, Elias Mögel: Öreg tudós című festményét. A magába mélyedő figura csendes elmélkedése, a cselekvés hangsúlyozott hiánya, a fényűzéstől mentes, szegényes szobabelső, a magasabb transzcendens szférába vezető lépcsősor meditatív hangulatot teremtve visszhangozza Aquinói Szent Tamás szavait: Vita contemplativa simpliciter est melior quam activa (a szemlélődő élet önmagában tökéletesebb, mint a tevékeny). Hisz hiába minden erőfeszítés, küzdés, a világ mulandó (koponya) s az emberre kiszabott földi lét hamar lepereg (homokóra). Csupán a tudás (könyvek) az, amely kiemel ebből a világból és igaz értelmet ad létezésünknek.

Elias Mögel: Öreg tudós. 1774. Olaj, vászon, 595x425 mm, j. l.: Elias Mögel pinxit 1774, ltsz.: K.55.141.1.
 
Elias Mögel: Öreg tudós. 1774. Olaj, vászon, 595×425 mm,
j. l.: Elias Mögel pinxit 1774, ltsz.: K.55.141.1.

 A Pozsonyban megtelepedett Elias Mögel (működött: 1746–1786) portrék és vallási témájú képek mellett számos alkotását műértő gyűjtők megrendelésére készítette. A szemet megtévesztő, ún. trompe-l’oeil képek mellett ide sorolható az Öreg tudóst dolgozószobájának sötétjében megörökítő, 1774-ben készült festménye is. Nemcsak témája, hanem stílusa is azt jelzi, hogy gyűjteményi darabnak, kabinetképnek szánták, s ekként legfontosabb feladata, hogy intellektuális és esztétikai gyönyörűséget szerezzen tulajdonosának.

Az öreg, hajlott hátú tudós csupán egy pillanatra néz fel munkájából. Egy hatalmas fóliánsból jegyzetel, asztalán tudós mivoltának újabb jeleként földgömb. A koponya, homokóra nemcsak őt, de a kép nézőjét is a világi dolgok mulandóságára figyelmezteti. A homályba vesző háttérben csigalépcső emelkedik egy magasabbrendű, szellemi világba vezetve.

A barnás tónusokra hangolt színvilág, az itt-ott megcsillanó aranyló fényekkel és a bizonytalan, megfoghatatlan formákkal Rembrandt időben és térben távolra sugárzó művészetének visszhangja, amely a XVIII. században is rendkívül divatos volt. A téma szintén a nagy holland mestertől ered, amelyet tanítványai azután számtalan variációban dolgoztak fel s alakítottak tovább. Mögel Öreg tudósában egyaránt felhasznált Rembrandt és a tanítványok –mindenekelőtt G. van den Eeckhout, illetve F. Bol, J. van Spreeuwen–, valamint ifj. David Teniers festményeiről vett elemeket, így hozva létre a téma saját változatát.

 

Székely Zoltán
művészettörténész-főmuzeológus
múzeumigazgató


Elias Mögel: Öreg tudós, 1774
olaj, vászon, 59,5 x 42,5 cm,
jelzett jobbra lent: Elias Mögel pinxit 1774
Ltsz.: K.55.141.1.