A világ keresztényei karácsonykor Jézus születését ünneplik. Erre az alkalomra készülve a múzeum helytörténeti gyűjteményéből a győri asztaloscéh 1788-ban készült zászlóját választottam, mert egyik oldalán Mária látható egy megható jelenetben: az ágyban fekvő kis Jézus fölé hajol, és egyszerre gyönyörködik gyermekében, vigyázza őt, és összekulcsolt kézzel imádkozik érte. A zászlón Mária ábrázolásánál sokaknak eszébe juthat a győri Könnyező Szűzanya kegykép mint minta, azonban az asztaloscéh zászlóját festő művész számára az ihletet nem a győri Szűzanya, hanem az arról készült metszetek egyike adhatta. A Szent Szűz céhpatrónusnak választása pedig azzal is magyarázható, hogy Mária egyrészt általános tiszteletnek örvendett a céhek körében, másrészt pedig a győri asztaloscéh tagjai hozzá fohászkodva reménykedtek abban, hogy Mária rájuk is éppúgy vigyáz, ahogyan a képen nemrég, karácsonykor született kis Jézusra.

Győri asztaloscéh zászlója, 1788. Ltsz.: 56.65.8. Győri asztaloscéh zászlója, 1788. Ltsz.: 56.65.8.

Győri asztaloscéh zászlója, 1788. Ltsz.: 56.65.8.

A zászló másik oldalán a drapériák mögött a frigyláda látható, mely utal egykori őrzőhelyére, a szent sátorra. Az asztaloscéh nem véletlenül választhatta e tárgyat: ezzel egyrészt összekapcsolták magukat Mózessel, aki ugyanúgy fából, asztalosmunkával készítette a Tízparancsolat megóvására alkalmas ládát. Másrészt utalhattak vele a céh ládájára, mely az érdekvédelmi szervezet életében mindig központi szerepet töltött be (aköré gyűltek össze, abban őrizték az iratokat, a perselyt stb.). Harmadrészt a Frigyszekrény szerepeltetése mögött a lorettói litániának egy sora is állhat, mely szerint Mária az új frigyláda, azaz „Frigynek szent szekrénye”. Továbbá nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a mintát adhatta a győri frigyláda szobor is, melyet 1731-ben III. Károly magyar király emeltetett.

Dr. Nemesné Dr. Matus Zsanett
tudományos titkár
főmuzeológus–történész


Forrás: Nemesné Matus Zsanett – Szabó Péter, „… remekdarabjaikat bötsülettel elkészítvén …”, A céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban, Győr, Xántus János Múzeum (A Xántus János Múzeum katalógusai. Új sorozat 3.), 2010, 48, 111–112.