Szülőföldem szép határa! / Meglátlak e valahára? / A hol állok, a hol megyek, / Mindenkor csak feléd nézek.” – olvasható Kisfaludy Károly író, költő, szerkesztő tollából, aki 190 éve ezen a napon halt meg.

Kisfaludy Károly szobra a Sétatéren (Ltsz: XJM. F.413.)

Kisfaludy Károly szobra a Sétatéren (1900 körül)
zselatinos ezüst, 26 x 32 cm, ltsz: XJM. F.413.

A Téten 1788. február 5-én született Kisfaludy Károly 1799-ben Győrbe került a bencés gimnáziumba. Hiába volt szorgalmas, heves természete miatt hamar eltanácsolták az iskolából, ugyanis mérgében az éppen őt dorgáló tanára elé dobta tintatartóját. A szigorú apa ezután fiát 1804-ben a Győrben akkor nyílt katonai nevelőintézetbe adta, ahonnan egy év múlva Pestre került a 32. gyalogezred hadapródjának. Részt vett a napóleoni háborúkban, de 1811-ben lemondott főhadnagyi rangjáról. Ezután Bécsbe ment, ahol 1811 és 1816 között képzőművészetet tanult. Arckép-, sőt szelencefestésből élt, de nyomorúságos körülmények között. Barátai hívására 1817-ben visszatért Pestre, és attól kezdve az irodalomnak és az irodalomból élt. 1819-től folyamatosan írt színdarabokat, elbeszéléseket, verseket, 1821-től pedig szerkesztette az Aurora című zsebkönyvet is.

 Kisfaludy szülőháza001

Emlékmű Kisfaludy Károly téti szülőháza helyén
Glück József felvétele, RFMTM helytörténeti fotógyűjtemény, ltsz. nélkül

A gimnáziumi tanulmányok után Győrben bizonyosan járt még egyszer. 1817-ben bátyja, Kisfaludy Sándor kérésére meglátogatta apját, hogy kibéküljenek, azonban az apa részéről ez viszonzatlan maradt. A vita kettejük között abból adódott, hogy Károly is – Sándorhoz hasonlóan – elhagyta a katonai pályát, és helyette az irodalmat választotta. 

412

 A Kisfaludy utca 24-es számú épületének bejárata felett elhelyezett emléktábla
8,5 x 14 cm, ltsz: XJM.F.412 

Emlékezve Kisfaludy Károlyra, a múzeum gyűjteményéből képeslapokat és fotókat mutatunk be, melyeken a Győrben felállított Kisfaludy Károly-szobor, illetve győri lakhelyének falán elhelyezett emléktábla látható. 

69.16.150._01

Képeslap a Sétatérről (Berecz Viktor kiadása, Győr, 1906)
papír, 8,5 x 14 cm, ltsz: XJM.HD.69.16.150.

A Mátray Lajos által készített alkotást 1892. október 2-án állították fel a Sétatéren az egykori színházzal szemben (mai Radó-sziget). Azonban – árterület lévén – a szobor többször állt vízben, emiatt áthelyezték mai helyére, a Bécsi kapu térre, ahol 1921. április 24-től látható. A Kisfaludy utca 24. szám alatti egykori ház helyén álló épületen elhelyezett emléktábla díszes kőkeretét Birkmayer János faragta, aki éppen a Bécsi kapu téren működtette üzletét.

69.16.157._01

 Kisfaludy-szobor a Bécsi kapu téren
(Márton Jenő felvétele, “Margit” fényképészet kiadása, 1939) 
papír, 8,5 x 14 cm, ltsz: XJM.HD.69.16.157.

Dr. Nemesné Dr. Matus Zsanett
történész–irodalomtörténész–főmuzeológus