Iparművészet

——————–

Schima A. Bandi berlini tanulmányútja (1904-06)

 

1905 tavaszán látott napvilágot a hír az aradi sajtóban a kereskedelmi miniszter által kiírt 600 koronás külföldi ösztöndíj pályázatról, melyet az aradi kereskedelmi és iparkamarához lehetett benyújtani. A kiírás szerint az ösztöndíj nyertesétől legalább három hónap szakmai gyakorlatot vártak el, illetve követelmény volt az is, hogy hazatérve az ösztöndíjas tapasztalatait szülőföldjén hasznosítsa.

 

A külföldi tanulmányi ösztöndíj elnyerésének híre Schima A. Bandit már Berlinben találta, ahol az egykori mesterlegények példáját követve 1904 tavaszától „vándorútját” töltötte.

Ltsz.: ???

 

Schima A. Bandi berlini ösztöndíja idején több neves műkovács műhelyében is dolgozott. Ezek közül a mesterek közül Paul Krüger, Schulz & Holdefleiss és Paul Marcus műhelye a legismertebb német műkovács műhelyek közé tartoztak, ahová bejutni a kor minden tanulni és fejlődni vágyó iparosának álma volt.

2. kép

A művész azzal a nem titkolt szándékkal dolgozott a neves berlini műhelyekben, hogy a modern műkovácsolási eljárásokat és technológiákat elsajátítsa és később saját praxisában hasznosítsa. Ezt a szándékát a hagyatékában fennmaradt számos rajz és vázlat bizonyítja, melyek egy-egy megismert módszert, eljárást rögzítenek. A tanulmányrajzok mellett sok a szerszámrajz, műhelyberendezésről készült vázlat is. Feljegyzéseiből, naplótöredékéből tudjuk, hogy tanulmányútja során rengeteg, a jövő szempontjából hasznosnak ítélt szerszámot már a helyszínen el is készített.

3. kép

A tapasztalatszerzés szempontjából igen fontosnak tartott műhelymunka mellett a művész 1905 és 1906 folyamán berlini iparossegédek részére szervezett műkovács tanfolyamokat is látogatott. A művész hagyatékában fennmaradt tanulmányrajzai az intézetben folytatott, elsősorban a szabadkézi rajzra, stílustanra, valamint anyagismeretre kiterjedő, szisztematikus felkészülésről tesznek tanúbizonyságot, melynek során – az aradi szakiskolai mesterségbeli alapozást követően –, biztos jártasságra és gyakorlati tudásra tett szert a műkovácsolás területén.

5. kép Leltáriszám: C.65.38.4.1.

Berlinben készült képesítési remeke, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum tulajdonában levő kovácsoltvas, úgynevezett delfines falikút-terv, évfolyamán a legjobbnak bizonyult, így tandíját ünnepélyes keretek között, aranyban kapta vissza.

Schima Bandi Rokokó tanulmány Ltsz.: C.65.38.4.100.

 

Hagyatékában fennmaradt korabeli naplója, melyben a munka folyamatát a vason eszközölt első beavatkozásoktól a kivitelezés befejezéséig rajzokkal illusztrálva dokumentálta. A mintegy három hónap eseményeit felölelő naplórészletben Schima A. Bandi több más munkájának a készülési folyamatát is dokumentálta, többek között a Rokokó tanulmány néven ismert angyalfejes plasztikáét, melyet szintén a múzeumi hagyaték őriz.

 

„A külföldi műhelyekben és iskolákban szerzett tudás, valamint a városokban, muzeumokban és gyűjteményekben látott csodás alkotások szinte forradalmi átalakulást idéztek elő lelkületemben. Ezek után még jobban láttam neki, hogy majd idehaza is a német színvonalra emelhessem mesterségemet.” – összegezte tanulmányútja tapasztalatait és jövőbeli szándékait a művész.

Pápai Emese művészettörténész, főmuzeológus