Iparművészet

——————–

Újrakezdés Győrben III.

 

A győri nagy levente vándordíjhoz hasonló formában és stílusban készítette el egy évvel később, 1927-ben Schima A. Bandi az abonyi leventék számára a 17 darabból álló levente vándordíjat, melynek az előzőhöz hasonlóan minden darabja külön célra szánt díj volt. Ezeknek a tárgyaknak a képét egy a művész fotóarchívumában fennmaradt felvétel őrizte meg az utókor számára (1. kép).

1_ Abony_vándordíjak

1. kép

 

A művész, mielőtt rendeltetési helyére juttatta volna az abonyi vándordíj darabjait, egy ceglédi kiállításon mutatta be a kollekciót. Ekkor az Abony és Környe című napilapban megjelent cikk az összes tárgyat megrendelőjével együtt felsorolta.[1]

 

„A járási levente egyesületek által minden évben rendezendő járási versenyek számainak díjazására eddig az alábbi örökös vándortárgyak adományoztattak: Beliczay Tibor: Magyar huszárfokos. Az abonyi ügyvédi kar: Irredenta huszárpajzs bronzból patinázva, a szétesett Magyarországot a „Levente” szók tartják össze, felírás „Ne hagyjuk örökre szétdarabolva Magyarországot!”. Abonyi Közgazdasági Bank: egy diszbuzogány. Polgári iskola tanári kara: magyar gyalogsági fokos. Abonyi Levente Egyesület oktatói kara: szimbólikus céltábla. Abonyi Járási Jegyző Egylet: kerek pajzs, eredeti nagyság szózat soraival. A járási levente oktatók kara: Magyarország kis cimere arany koronával és ékkővel. Abonyi Ipartestület: vándordíj ipari jelvényekkel, cser- és virágdisszel, bronzmü. Abonyi Kaszinó: ezüst pálmalevél leventejelvénnyel és virágdisszel.”[2]

 

A tárgyak Abonyra érkezésük után Perényi Mór kereskedő kirakatában voltak közszemlére téve.[3]

 

 

1_Abony_vándordíjak_2

2. kép

A múzeum helytörténeti gyűjteménye őriz két kisméretű, szépen kidolgozott, fémből készült levente vándordíj tervet is, melyek funkciójukat tekintve dísztárgyak lehettek (2. kép).[4] Az 1920-as években készült, évszám nélküli kisplasztikák jól bizonyítják, hogy a levente egyesületekkel szorosan együttműködő alkotót hosszabb időn keresztül intenzíven foglalkoztatta a vándordíj kérdése.

 

Pápai Emese

művészettörténész, főmuzeológus

 

 

 
[1] Schima Bandi ötvösművészünk ujabb sikere. Győri Hírlap, 1927. augusztus 17., 2.

[2] Versenydijak kiállitása. Abony és Környéke, 1927. augusztus 21., 2.

[3] Uo. 2.

[4] Levente vándordíj-tervek I-II., é. n., réz, vas, patinázva, trébelés, poncolás, domborítás, 32,5×11,5 cm, RFMTM HGy, ltsz.: C. 65.38.4.246-247.