ISMERETLEN NÉMETALFÖLDI MESTER: GOLGOTA

ötvösmunka

1661

Deézis

 

A Golgota (arám ‘koponyák hegye’) az a hely, ahol Jézus kereszthalált halt. Az alkotás bal oldalán Szűz Mária, jobb oldalán Szent János apostol és evangélista alakját láthatjuk. A kereszt tövénél Mária Magdolna fájdalmas alakja körvonalazódik. Lába mellet csontok, melyek kettős jelentéstartalommal bírnak: a bűnösök csontjai, akik szintén itt szenvedték el a kereszthalált, illetve utalás Ádámra, az első emberre. Egy régi hagyomány szerint ezen a helyen temették el. Ádám az, akinek bűne miatt az ember halandóvá lesz. Jézus halála az ősbűn ellen ad feloldozást: erre az összefüggésre utal ez a  szimbolikus kompozíciós megoldás. Jézus körül az angyalok serege jelenik meg.
Az alkotás mesterségbeli előadásmódja rendkívül differenciált. A fémdomborítás előterében szereplő jeleneten túl érdemes megvizsgálni a nagy részletgazdagságú hátteret is. Az alkotás tengelyesen szimmetrikus, mely által kiemelkedik a fő alak (Jézus) személyének fontossága, illetve a háromszögbe írható kompozíció további alakjai is az erőteljes szimbolikus jelentést erősítik. Az aranymetszés szabályait követve választja el az ég a felső és az alsó területet: mondhatjuk, hogy az égi és a földi szféra egymáshoz való közelsége, de ugyanakkori szuverenitása egyszerre kerül hangsúlyozásra.

Tovább a gyűjteményhez: http://romer.hu/vaczygyujt/