Az esztergomi fazekas-kályhás dinasztiából származó Magyary József (1859-1926) 1883-ban vásárolta meg 3900 forintért id. Dachauer Ferenc özvegyétől újvárosi műhelyét, amely a Magner- és a Dachauer családok másfélszázados tevékenységének köszönhetően vezető szerepet játszott a győri kályhásság történetében. Az új tulajdonos nagy lendülettel vetette magát a munkába és alig tíz év elteltével már azt tervezte, hogy a kisipari műhelyt korszerű, ipari módszerekkel termelő gyárrá fejleszti. 1894-ben arról olvashatunk, hogy a „kályhagyártó telep gőzüzemű teleppé bővül ki.” Az új, korszerű kályhagyárat azonban nem a régi Rác utcai műhely helyén, hanem a belváros szélén, a Császár, később nevén Árpád út 22. sz. alatt (ma Árpád u. 18.) tervezték felépíteni.

Az engedélyeztetés azonban nem várt nehézségekbe ütközött. Bár az elsőfokú hatóságként eljáró rendőrkapitányság hozzájárult a gyártelep kialakításához, „néhány ottani lakos különös, haragos-humoros hangú föllebbezésben protestált, a tanácshoz adván be a föllebbezést… Szőts tanácsos volt az ügy referense, aki… a föllebbezőknek adott igazat – szépészeti és közegészségügyi szempontból is ellenezve a kályhagyárnak a Császár úton való létesítését.” A városi tanács viszont nem találta elegendőnek a városépítészeti és közegészségügyi aggályokat ahhoz, hogy „egy életképes vállalat ily okból megakasztassék.” Csupán annyi szigorítást rendeltek el, hogy „a telepen építendő kémény a szegényalap bérházának gerincénél másfél méterrel legyen magasabb” – mint az ügyről tudósító Győri Közlöny 1895. augusztus 25-i írásából kiderül. A kereskedelmi minisztérium 1896 áprilisában hagyta jóvá a gyár építési engedélyét, majd ezt követően megindultak a munkálatok. A mára már eltűnt gyártelepről a cég által használt díszes levélpapír fejléce nyújt képet. Az Árpád úti gyárral új fejezet kezdődött a Magyary-cég történetében: míg az újvárosi műhely 1885-ben csupán 9 munkást foglalkoztatott, addig a belvárosi gyártelepen már 20 munkás dolgozott.

 

Székely Zoltán
művészettörténész, múzeumigazgató

 

13550_honlap

Magyary József bizonyítványa
Helytörténeti fotógyűjtemény, ltsz: XJM. F.13550

 

Magyar_József_Cég_alkalmazottai_1904_honlap

Az agyagkályhagyár alkalmazottai 1904-ben
Helytörténeti dokumentumgyűjtemény. ltsz. nélkül

 

Magyari_fejléc02a_honlap

A Magyary kályhagyár épülete a céges levélpapír fejlécén
Helytörténeti dokumentumgyűjtemény, ltsz. nélkül