K.65.54.1

Melchior Küssel: Benyovszky Mihály tézislapja (A vezekényi csata és az Esterházy család tagjai), 1654

 

Az egyetlen példányban fennmaradt és a műfaj hazai nyitó példányaként számon tartott tézislapot a nagyszombati konviktus diákja, Benyovszky Mihály készíttette filozófiai disputája alkalmával. A kor neves mestere, az augsburgi Melchior Küssel által jegyzett nagyméretű rézmetszet gazdag ábrázolási programjának középpontjában az 1652. augusztus 26-án portyázó törökökkel vívott vezekényi csata áll, melyben az Esterházy-család négy tagja is hősi halált halt. Kegyetlen vesztüket is érzékeltető ravatalképeik a család nevezetes tagjainak portréival együtt alkotják a keretet, melynek csúcsán az ifjú családfő, Esterházy Pál áll. Az ütközetet, az elesett hősöket és a család élő tagjait felvonultató kompozíció egyszerre fogalmazta meg a török elleni harc küldetésként megjelenő gondolatát, szolgálta a hazáért életüket áldozó hősök kultuszát és hirdette egyben az arisztokrácia soraiba frissen felemelkedett Esterházy-család dicsőségét.

 

Székely Zoltán

 

rézmetszet, papír; 85×58,5 cm

Ltsz.: K.65.54.