Helyszín: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.)

Megtekinthető: 2018. november 25 – 2019. január 27. között (meghosszabbítva!)
hétfő kivételével naponta 10.00-18.00 óra között

Kiállítás megnyitó: 2018. november 24., szombat 18.00 óra

A kiállítást megnyitja: Dubóczky Gergely, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar vezető karmestere

Francois Couperin Les Vieux seigneurs (Sarabande grave)
Le Tic-Toc-Choc ou Les Maillotins
Ligeti György Etude no. 5 “Arc-en Ciel”
Etude no. 10 “Der Zauberlehrling”
Johann Sebastian Bach Asz-dúr prelúdium és fúga

Előadja: Csalog Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész

A kiállítás kurátora: Prosek Zoltán művészettörténész

Nádler úgy hagyta el korábbi művészi útját, hogy mégis számtalan mozzanatot hozott magával ebbe az új, lüktetőén, kalandosan kiszámíthatatlan világba. Nem csak motívumok szintjén, s nem is csupán kompozíciós szinten, hanem esztétikai szemlélete mélyebb rétegeiben. Nádler tiszta festői eszközökkel dolgozik, s még most is a „béllé peinture” híve maradt, mikor pedig úgy tűnhetne, hogy a „heftig” festésmód, a gesztusfestés, a zaklatott felületek fakturális kialakítása messze maga mögött hagy minden „nemes”, minden „franciás”, minden „elegáns” festői finomkodást. S mégis, az új Nádler-képek megejtően gazdag kolorizmusa, összetett, de nem túlzsúfolt kompozíciós rendszere, rendkívül erőteljes, de nem otromba gesztusfestészete mindvégig „klasszikus” talajból sarjadó értékeket hordoz.
Mert éppen ezek a „már megformált” motívumok, a korábbi korszakok és stílusok, korábbi műalkotások egyszer már megélt és megformált gesztusai közvetítenek a ma számára, Nádler számára olyan többlettartalmakat, melyek a legszemélyesebb képzetekkel és sejtésekkel összekapcsolódva, a személyes lét En-képeivel összefonódva valami merőben újat, hiteleset, a nyolcvanas évek szellemi keresései számára fontosat nyújthatnak. A ma művészete ennek a szubjektív komplexitásnak, a kulturális tradíció merész személyre vonatkoztatásának, a kultúrtörténet esztétikai „bekebelezésének” és az új identitáskép keresésének jegyében formálódik. A redukció intellektuális purizmusa helyett az önteremtésgesztusok mindent bekebelező olthatatlan „éhsége” válik meghatározóvá.

Ebbe a világba enged betekinteni a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Nádler István – Kossuth és Prima Primissima díjas festőművész grafikai munkásságán keresztül, aki retrospektív kiállításával Győrben ünnepli nyolcvanadik születésnapját.