Néprajz

————————–

„Munkavédelmi” lábbelik paraszti használatban

 

A falvak egyszerű népe a csizmát és a cipőt ünnepi viseletként hordta. Az iparosok által előállított lábbelik beszerzése komoly anyagi terhet jelentett a földművelésből élők számára, ezért nagy becsben tartották azokat. Többnyire csak ünnepnapokon, a templomban viselték őket, de sárosabb időben – hogy a viszontagságoktól kíméljék – a templomajtóban vették csak fel. Tavasztól őszig mezítláb közlekedtek, ám bizonyos munkák során mégis szükség lehetett lábuk védelmére.

A legkézenfekvőbb megoldást a saját előállítású bocskor jelentette. A bocskor – mint megannyi más viseletdarab – valaha a módosabb rétegek öltözködésében is jelen volt. Nyírfakéreg változatáról már az államalapítás idejéből vannak adataink, a középkorban pedig a tímárok és vargák egyaránt készítettek bőr bocskorokat. A 19. század közepétől viszont egyre inkább a szegénység jelképévé vált. Legtovább a parasztságnál maradt fenn a viselete, mégpedig aratáskor a szúrós tarló elleni védelemül.

Legegyszerűbb az egyetlen szögletes bőrdarabból, fűzéssel a lábra igazított változat, melyből a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum néprajzi gyűjteménye is őriz egy példányt. Ezek sok esetben bármelyik lábra felölthetők, nincs megkülönböztetve a jobb- és ballábas, ezért „egylábasnak” is nevezték őket.

 

Ltsz.: nélkül

 

Az egylábas bocskorok közé tartoznak ezek a már egyszerűen bőrszíjjal varrt, fejeléssel ellátott darabok is, melyeket szintén aratáskor használtak.

 

Bocskor: XJM.N. 68.1.143.

 

Arató bocskor sarkán rávarrott bőr folttal. Szany, 1870. (XJM.N. 68.1.143)

 

Ltsz.: XJM.N.2007.11.1.

 

Marhabőrből fűzött fedeles bocskor, viselésben elvásott sarka foltozással javítva (XJM.N. 2007.11.1.)

Már fejlettebb, iparos által készített változat ez a csatos bőr papucs, melyet Nyalkán használtak, feltehetően bőgatyához. Ehhez hasonlókat szegedi bocskorkészítő még az 1960-as években is készített, s igen nagy kereslet volt rájuk.

 

Ltsz.: XJM.N.93.8.58.

 

Féllábas (külön jobb- és ballábas) bőrpapucs. Nyalka (XJM.N. 93.8.58)

E lábbelik alapanyagát beszerezhették tímártól is, de gyakran előfordult, hogy rossz csizma anyagát hasznosították újra. Így történt ez az alábbi nádarató papucsnál is, melyet egyes vidékeken fabocskor néven ismertek. Ezt a kapca vagy bocskor fölé húzott facipőt bőr fejeléssel látták el. Tekinthetjük a talpra kötözött deszkalap vagy a klumpa változatának is, ami az ingoványos talajon az elsüppedéstől védett. Ez az igen könnyű, fűzfából faragott lábbeli sárban óvta a cipőt, nádaratáskor pedig – talpát szögekkel kiverve – megakadályozta a jégen való elcsúszást.

 

XJM.NF.6084

 

Nádarató papucs. Bősárkány (XJM.N. 97.10.2.)

A növényi anyagok használatára kitűnő példa ez a rozsszalmából font, majd kenderfonállal összevarrt kofacipő. A vásárokban, illetve a piacon egyhelyben ülő vagy ácsorgó árus lábát védte a hidegtől, női és férfi változata csupán méretében különbözött egymástól. Helytörténeti gyűjteményünk őriz egy ezzel megegyező típust, amit határőrszolgálatot teljesítő katona viselt a 20. század első felében. A ház körüli munkák során is hasznát vették az ilyen lábbeliknek, a jó hőszigetelő szalmával pedig hideg időben a csizmát, klumpát is kitömhették.

 

XJM.NF.6082 

 

Kofacipő vagy vásározó cipő. Cipőfűzőnek madzagot fűztek bele (XJM.N. 78.2.2.)