Nagyberuházás esetei a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről szerint

 

7 § 31. Nagyberuházás: a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás, a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény hatálya alá tartozó beruházás, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt egyéb beruházás, és a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló beruházás, továbbá az a beruházás, amelynek megvalósítási költségeit teljes egészében a központi költségvetés fedezi, vagy amely tekintetében az Évt. szerint összevont telepítési eljárást kezdeményeztek, vagy amely tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint összevont integrált eljárást kezdeményeztek.

 

Tehát nagyberuházásnak számítanak a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a következők:

1)      a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás

2)      a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény hatálya alá tartozó beruházás

3)      a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt egyéb beruházás

4)      a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló beruházás (2012. május 5. óta)

5)      az a beruházás, amelynek megvalósítási költségeit teljes egészében a központi költségvetés fedezi (2012. május 5. óta)

6)      amely tekintetében az Évt. szerint összevont telepítési eljárást kezdeményeztek (2013. január 1-jétől)

7)      amely tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint összevont integrált eljárást kezdeményeztek (2013. január 1-jétől)

8)      a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekű cél megvalósítása

 

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló törvény hatálya alá tartozó nagyberuházás vagy kisajátítás esetén létesített célkitermelőhelyre a nagyberuházásra vonatkozó örökségvédelmi rendelkezések nem alkalmazandók, tehát régészeti érintettség esetén a megelőző feltárás idő- és költségvonzat nélkül, valamint ERD és projektterv-készítési kötelezettség nélkül előírható illetve elvégezhető.

 

Beruházó nyilatkozata:

Nagyberuházás vagy kisajátítás esetén a beruházó arra vonatkozó nyilatkozata szükséges, hogy a beruházás nagyberuházásnak vagy kisajátításnak minősül vagy sem, továbbá nyilatkozat és igazolás szükséges a beruházás teljes bekerülési költségéről:

  • a nagyberuházás vagy kisajátítás esetén a teljes bekerülési költség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47–51. §-aiban meghatározott tételek tervezett összege:
  • hitel, kölcsön és ezek költségei
  • tervezés, előkészítés, lebonyolítás közvetlen költségei
  • építési telek beszerzési költségei, az építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségei
  • a beruházó önként vállalhatja a Kötv. 23/E. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összeg megfizetését

 

A nyilatkozat megtekintéséhez és letöltéséhez kattintson ide!