A Rómer Múzeum is partnerként vesz részt a magyar–osztrák határ menti régió régészeti értékeit feltáró ArcheON projektben. Ennek keretetében  a muzeológiai és turisztikai partnerek közös turisztikai kínálatot alakítanak ki. Ennek jegyében készült el a kincsestérkép és az útikalauz, amelyek segítségével a közös történeti és régészeti értékek válnak turisztikai szempontból láthatóvá/érzékelhetővé. További információ: https://www.interreg-athu.eu/hu/archeon/

ArcheON Poster_honlap