A Társadalmi Megújulás Operatív Program
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP – 3.2.11/10/1 című pályázati felhíváshoz

“Maszatoló – Művészeti nevelés a Városi Művészeti Múzeumban óvodások és iskolások számára” című projekt

A Városi Művészeti Múzeum a pályázat keretében 10 nevelési – oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. A fejlesztésbe bevont partnerintézmények mindegyike a pedagógiai programjához szervesen illeszkedő, az iskolai, óvodai nevelést kiegészítő programokat talált kínálatunkból. Múzeumunk – jellegénél fogva – nemcsak a tantervhez illeszkedő ismeretközlést (művészettörténet, vizuális és környezetkultúra) , hanem a gyermekek személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására is lehetőséget teremt.
Kiemelt célunk a kulturális nevelés, a kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó képességek, az egészséges személyiség fejlesztése, melyhez a múzeumi környezet, a gyűjtemény jellege megfelelő hátteret biztosít. Az itt őrzött műtárgyak, a felkészült múzeumi szakemberek speciális tudása egyedülálló kulturális, művészeti nevelésre ad lehetőséget.

Az egyik új elem az óvodások számára kidolgozott Múzeumi rendhagyó foglalkozások óvodásoknak című program. Ennek a korosztálynak a korábbi múzeumi projektjeinkben semmiféle formális vagy informális tanulási alkalmat nem kínáltunk. A mostani lehetőséggel 3 óvoda élt, összesen 30  ilyen foglalkozást tartottunk  987 gyermek részvételével a projekt során.

Jelen projekt keretében a meglévő múzeumpedagógiai kínálatunkat kiegészítjük egy havi képzőművészeti szakkörrel, melynek során a tanulók a múzeumi gyűjtemények és saját alkotó tevékenységük során minden képzőművészeti ággal megismerkedhetnek. Négy partneriskola diákjainak összesen 30  ilyen foglalkozást tartottunk 540 gyermek  részvételével a projekt során.

Hiánypótló jellegű, teljesen új kezdeményezés intézményünkben a kisiskolások délutáni napközije keretében tartott kreatív ismeretközlő foglalkozás. Négy partneriskola tanulói számára 32 ilyen foglalkozást tartottunk 652 gyermek  részvételével a projekt során.

Szintén új programjaink a Művészettörténeti, művelődéstörténeti vetélkedő és a Múzeumi témanapok. Mindkét foglalkozástípusnál a szabadidő hasznos, élményteli múzeumi eltöltése a cél.
A Művészettörténeti, művelődéstörténeti vetélkedő című a program: két partneriskola tanulói számára 6 ilyen foglalkozást tartottunk 135 gyermek  részvételével a projekt során.

A Múzeumi témanapok című a program: három partneriskola tanulói számára 16 ilyen foglalkozást tartottunk 345 gyermek részvételével a projekt során.

A projekt keretében összesen 114 foglalkozást tartottunk 2659 gyermek  részvételével.

Új demonstrációs eszközök, játékok készültek a gyerekek számára. A tervezett fejlesztő, motivációs célból készült, a Radnai Gyűjtemény műtárgyait feldolgozó játékok és a hozzájuk tartozó játéktartó állványok elkészültek. (Óriás társasjáték a Radnai Gyűjteményről, Memóriajáték a Radnai Gyűjtemény szobrászati anyagáról, Térbeli kirakós a Radnai Gyűjtemény tájképeiről, Színmemória játék, Társasjáték a Radnai Gyűjtemény állatábrázolásainak felhasználásával).
Elkészültek a foglalkozások során használt parafa betétes paravánok is, melyek a témanapok, szakkörök gyermekalkotásainak rögtönzött kiállítási felületei, s a bábjáték, drámajáték díszletei.