TÁMOP – 3.2.8/10/B pályázati felhívásra elkészített
“Kerámia – történetek.  Megújuló múzeumpedagógia a győri Kovács Margit Állandó Kiállításban” című projekt

Támogatás összege: 17 576 074 Ft

Futamidő: 2010. augusztus 15 – 2011. augusztus 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A TÁMOP – 3.2.8/10/B pályázati felhívásra elkészített “Kerámia – történetek.  Megújuló múzeumpedagógia a győri Kovács Margit Állandó Kiállításban.” című projekt keretében új múzeumi óra sorozat (külön alkalmak szentelése a néprajzi ihletésű, a fazekas mesterséget megidéző használati, a mesefigurákat illusztráló műveknek) és új a népi és iparművészeti kerámiaművészetet sok aktivitással feldolgozó Tematikus foglalkozások sorozata. Ez utóbbi foglalkozásokra óvodai csoportok is jelentkeztek a projekt keretén belül.
Új kezdeményezés a Múzeumi nap is, melynek során Kovács Margit munkásságán keresztül a kerámia történetét, néprajzi témákat feldolgozó, önálló alkotótevékenységet is tartalmazó 4X45 perces tömbösített tanórára kerül sor.
Több iskola is igényelte az újonnan kidolgozandó múzeumi Műhelyfoglalkozás sorozatot is. Ezeken a múzeumpedagógiai foglalkozásokon kis létszámú csoportokkal nagyobb elmélyülés lehetséges a múzeum kínálta témákban, illetve magasabb szintű kreatív, alkotó tevékenységet folytathatnak a gyerekek.
A projekt keretében tervezünk 2011 nyarán egy bentlakásos múzeumi tábort, melynek résztvevői a múzeumi gyűjteményen túl találkoznak Kovács Margit más, a városban fellelhető műveivel is, s ízelítőt kapnak mind a fazekas mesterség hagyományaiból, mind a mintázás, szobrászkodás rejtelmeiből.
Kiemelten fontos program lesz a Kovács Margit életművét, majd az abból is sarjadó kortárs keramikusok művészetét bemutató 10 alkalomból álló előadás sorozat a tervezett Szabadegyetem keretében.
A gyermekes családokat (kisgyermekektől a szépkorú látogatókig) célozza meg a múzeumba tervezett négy Egész napos családi foglalkozás. A négy szombati nap egy-egy téma (Háry-figurák és a vitézi élet, Népi vonatkozások Kovács Margit kerámiái között, Népmesék agyagból, Bibliai témák a Kovács Margit Állandó Kiállításban) köré szerveződve minden korosztály számára kínál tartalmas, értékes kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését.
A jelenleg tervezett fejlesztés konkrét célja a Városi Művészeti Múzeum egyik legszebb műemléképületében, a Kreszta-házban, amely a Kovács Margit Állandó  Kiállításnak a bemutató helye múzeumpedagógiai hasznosításához egy megfelelően kialakított fogadó- és egy oktató tér létrehozása.
A múzeum jelenleg nem rendelkezik ruhatárral, illetve egy méretében és felszereltségében is egy-egy 25 fős gyermekcsoport fogadására is alkalmas helyiséggel.
A kiállítás első helyiségét (20,40 m²) belsőépítész segítségével úgy alakítanánk át, hogy a helytakarékos beépített bútorok segítségével a fogadó tér – ruhatár funkciót, s a múzeumi óra bevezetését is lehetővé tevő fagadó helyiséget kapjunk. A kiállítás második tere (25,40 m²) a műtárgyak kismértékű átrendezésével alkalmas arra, hogy 20-25 gyerek párnákon helyet foglalva múzeumpedagógiai feladatokat oldjon meg.
A pályázati fejlesztésből szeretnénk megvalósítani egy a gyűjteményt bemutató Színes foglalkoztató füzetet 7-10 éveseknek (A/5 méret, 20 oldal+borító) és a gyűjteményt bemutató Színes foglalkoztató füzetet 11-14 éveseknek (A/5 méret, 20 oldal+borító).
Szeretnénk továbbá egy gyermekeknek szóló színes képeskönyvet is készíteni a Kovács Margit Állandó Kiállítás anyagából, melyet a múzeumi napon, és a múzeumi órák befejezésekor adnánk ajándékba a résztvevő gyerekeknek.
A program célja: -erősíteni a partneriskolákkal és -óvodákkal az együttműködést
- lehetőséget teremteni a távolabbi kis települések diákjainak is a múzeumi foglalkozások látogatására
-lehetőséget teremteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására
- megnyerni az óvodás korú gyermekeket és nevelőiket a múzeumi foglalkozások számára
- a résztvevő gyerekek egyéni képességeinek megfelelő fejlesztéssel a tehetség kibontakoztatása, a személyiség komplex fejlesztése.

 

Közreműködő szervezet:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János utca 5.

Irányító hatóság:
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
1066 Budapest, Mozsár u. 16.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu, www.nfu.hu
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.