TIOP 1.2.2/09/1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése c. pályázati felhívás
Oktatómúzeum virtuális pontokkal a győri Városi Művészeti Múzeumban című projekt

 

A támogatás összege: 47 041 129 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Múzeumunk hat gyönyörű műemléképületben öt állandó és öt időszaki kiállítást mutat be, de jelenleg csak egy foglalkoztató termünk van a Borsos Miklós Állandó Kiállítás pincéjében. Mivel ebben az épületben nincs lift (és lehetőség sincs a beépítésére), ez a tér a fogyatékkal élők számára megközelíthetetlen.
A megnövekedett számú foglalkozást így a kiállító terekben kell lebonyolítani, de több foglalkozás típusnál ez lehetetlen a műtárgyvédelmi szabályok miatt. Így például a műhelyfoglalkozásokat, sokszorosító grafikai, szobrászati tevékenységeket nem lehet a műtárgyak között végezni.
Ezért merült fel az Esterházy-palotában korábban kiállító térként hasznosított, a földszinti kiállítótérrel közvetlen kapcsolatban lévő gyönyörű, boltíves pinceszint oktató térré történő átalakítása.  Ebben az épületben a kerekes székesek számára is használható lift köti össze a pinceszintet, földszinti és első emeleti kiállító teret, tehát a múzeumpedagógiai foglalkozás során a művek bemutatása, megismerése mellett az alkotó tevékenységnek sincsenek fizikai korlátai.
További problémánk a TÁMOP pályázatból nyert kerámiaégető kemence megfelelő elhelyezése, és egy grafikai prés lehetőségének a megteremtése is. Az új oktató tér ezeket a gondokat is megoldaná, s megteremtené a művészeti oktatáshoz szükséges grafikai és kerámia – mintázó műhelyt.
Ezzel az infrastrukturális fejlesztéssel a TÁMOP programok folyamatos, színvonalas fenntartását, fejlesztését tudnánk megvalósítani.
Az oktató térhez kapcsolódóan elengedhetetlen  az épületben található Radnai Gyűjtemény múzeumi információs ponttal történő fejlesztése is.
A Városi Művészeti Múzeum főépületének, az Esterházy-palotának, amely egy állandó (Radnai Gyűjtemény) és egy időszaki kiállításnak a bemutató helye múzeumpedagógiai hasznosításához négy egymásba nyíló oktató teret hoznánk létre a műemléképület gyönyörű, boltíves pincéjéből.(Oktató terem 8-18 éves diákoknak /85m²/, Foglalkoztató tér játszó sarokkal 3-7 éves kisgyermekeknek/58m²/, Grafikai műhely gyerekeknek/23m²/, Kreatív közösségi tér kerámia műhellyel/64m²/)
Az új múzeumpedagógiai terek nemcsak a földszinti kiállítótérből induló lépcsőn, de kerekesszékesek szállítására is alkalmas lifttel is elérhetőek. Az épületből jelenleg hiányzó mozgássérült WC is a pincében kerülne kialakításra.
Az oktató terek berendezése több korosztály (óvodás, iskolás, felnőtt) akár egyidejű foglalkoztatására is alkalmas. Az itt végzett múzeumpedagógiai tevékenység során multimédiás, interaktív eszközöket (digitális tábla és tartozékai) és hagyományos kreatív, művészi eszközöket (grafikai prés, kerámia műhely) egyaránt használnánk.
A projekt fontos eleme a fogyatékkal élők múzeumhasználatát segítő fejlesztések ( hangos-térkép mp3 lejátszókkal a vakok és gyengén látók segítésére, kerekes székesek által is használható információs pult , értelmi fogyatékosokat segítő piktogramok mindenhol, az épületben).
A múzeumépület állandó gyűjteményében, a Radnai Gyűjteményben új információs pontot hoznánk létre. Ez egy olyan állítható magasságú, érintőképernyős információs pult lenne, melyen multimédiás anyagként a teljes Radnai Gyűjtemény, a raktárakban őrzött, másutt nem látható grafikák és akvarellek, dokumentumok, és a tárgyakhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai háttér információk is elérhetőek lennének. Ezek az információk elérhetőek lesznek a lenti oktató tér interaktív tábláján is, így a múzeumi oktatási folyamat, élményszerzés komplexitását teszik lehetővé.  A múzeumi információs pult anyaga nyilvános, interneten elérhető, letölthető lesz.
Ezekkel a berendezésekkel az infokommunikációs akadálymentesítést is szolgálnánk, hisz az értelmi fogyatékos és a látásában sérült látogatók, akik a nyomtatott, leírt tárlatvezetővel, oktató anyaggal nem tudnak mit kezdeni, szintén meg tudnák így ismerni a gyűjteményt.
Az új projekt során megvalósuló fejlesztés a hagyományos múzeumpedagógiai tevékenységeken túl a   TÁMOP – 3.2.8/08/B pályázat keretében megnyert „Hétszínvirág – megújuló múzeumpedagógia a Városi Művészeti Múzeumban” című projekt programjainak megvalósítására és a fenntartási időszakban történő megfelelő folytatására, sőt fejlesztésére is alkalmas lesz. A TÁMOP programok folytatásaként a rendszeressé váló múzeumi szakkörök és műhelyfoglalkozások, több korosztályt is bevonó tematikus foglalkozások megvalósításához nélkülözhetetlen ez a fejlesztés.
Az Esterházy-palotában jelenleg átlagosan hetente 2 múzeumpedagógiai foglalkozást tartunk, ez körülbelül 50 diáklátogató hetenként, 2400 diáklátogató egy évben. A tervezett fejlesztés hatására, az itt működő múzeumi szakkörök, műhelyfoglalkozások, digitális oktatási eszközök által kínált pluszszolgáltatás eredménye képen a projekt befejezésekor (2011. december 31.) heti 3 (évi 3600 fő), a fenntartási időszak végéig (2016. december 31.) heti négy foglalkozás (évi 4800 fő diáklátogató) várható.

Közreműködő szervezet:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János utca 5.

Irányító hatóság:
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
1066 Budapest, Mozsár u. 16.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu, www.nfu.hu
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.