1600. július 29-én meghalt Adolf Graf von Schwarzenberg, győri végvidéki főkapitány, aki 1598. március 29-én Pálffy Miklóssal együtt egy bravúros rajtaütés keretében visszafoglalta Győr várát a töröktől. Emlékét – miként Pálffyét is – a város hálás polgárai mindvégig megőrizték és ennek keretében képmását is megfestették.

K_55_179_1
Olaj, vászon, 122×92,5 cm,
jelzett a hátoldalon: Stephan. Schaller Pin Jaur.: Anno. 1762,
ltsz.: K.55.179.1

Schwarzenber reprezentatív portréját a császár udvari festője, Hans von Aachen (1552–1615) készítette el eredetileg: az egészalakos képmás vértbe öltözötten, hadvezéri pálcával ábrázolja a hőst, amint a háttérben megjelenő Győr ostromára mutat. Hogy e kép Győr avagy Schwarzenberg megrendelésére készült, nem tudjuk, mára az eredeti portré is elveszett. Győrött napjainkig két, XVIII. századi másolata maradt fenn. A Hans von Aachen-féle portrét hűen követő egészalakos kópiát a káptalan, mint a város földesura használta a visszafoglalás évfordulóján tartott körmenetek alkalmával. Egy másik, félalakos változatot Győr városa megrendelésére Schaller István (1707-1779) győri születésű és a Nyugat-Dunántúlon működő mester festette meg 1762-ben, amelyet a városházán helyeztek el.

 

Székely Zoltán
művészettörténész