Száz  éve, 1921. február 25-én hunyt el Bálint Mihály. 1841. január 25-én született Győrben Bálint Sándor és Tóth Erzsébet gyermekeként. A Petőfi téri Evangélikus Tanoda növendéke volt.

Benes Pál: Bálint Mihály arcképe. 1915, olaj; méret: 113×80,5 cm. Ltsz.: K.55.92.1.
 
Benes Pál: Bálint Mihály arcképe. 1915, olaj; méret: 113×80,5 cm. Ltsz.: K.55.92.1. (fotó: Tanai Csaba Taca)

A Győri Szeszgyár és Finomító Részvénytársaság egyik alapító tagja. Tehetős gyárosként 1885-től az Evangélikus Egyházközség Szegény- és Árvaintézete felügyelőbizottságának elnöke. Támogatta a városi iskolai oktatást, illetve a szegény tanulókat.

1904-ben a Rába-szigeti (Radó téri) rossz állapotú színház helyett egy új színház felépítéséhez 240.000 koronát adományozott a városnak, 1910-ben a Győri Evangélikus Szeretetház építését 60.000 koronával támogatta. Az első világháború alatt a hadiözvegyek, hadiárvák és hadirokkantak segítése érdekében alapítványt hozott létre.

Végrendeletében a városi irodalmi és művészeti élet támogatására 100.000 koronát. A szegények gyámolítására és a népkonyha működtetésére 13.000, az evangélikus iskola szociálisan rászoruló tanulóinak segélyezésére 6000, a hátrányos anyagi helyzetben lévő középiskolások javára 32.000 koronát hagyományozott. Győrre hagyta a Czuczor utca 17. sz. alatti ingatlanát, azzal a megkötéssel, hogy amíg Zsuzsanna és Erzsébet testvérei élnek, addig az ingatlan használata, jövedelme őket illeti.

 
Emléktábla Győrben

1906. február 17-én Győr város díszpolgárává választották. 1913. március 14-én Mencs István Rácz utcai lakos javaslatára, még életében utcát neveztek el róla, ami máig a nevét viseli. Halálakor a városháza előcsarnokában ravatalozták fel, díszes külsőségek közepette 1921. március 1-jén kísérték utolsó útjára. A győri köztemető V. parcellájában, díszsírhelyen nyugszik.

 

Hargitainé Bartha Annamária
történész-segédmuzeológus


 

Irodalom:

Lónyai Sándor: Bálint Mihály. In.: Grábics Ferenc–Horváth Sándor Domonkos–Kucska Ferenc (szerk.): Győri Életrajzi Lexikon. Győr Városi Könyvtár, Győr, 1999, 22. o.

Orbánné Horváth Márta: Győri emlékhelyek és köztéri alkotások. Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr, 2006, 45. o.