Tisztelt Látogatók!

 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) kormányrendelet 1. § (1) szerint a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

 a d) pont szerinti előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a fellépők kivételével valamint

 az f ) pont szerinti muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

 fa) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,

fb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A 2. § (4) bekezdés szerint azt a személyt, aki a maszkot az 1. § (1) bekezdés b)–i) pontja, valamint az 1. § (2) és (4) bekezdése esetében az üzemeltető felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A 6. § (1) bekezdés szerint a zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

A (2) bekezdés szerint a rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.

 

A kormányrendeletben foglaltakat mindenki köteles betartani és betartatni!

 

 

Megértésüket köszönjük!