Könyvek

2011    Mattis Teutsch Waldemar. Mentor Kiadó, Marosvásárhely.

2007    Gyárfás Jenő. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy.

2004    Utazás álom és valóság között. Cziráki Lajos művészete. Album C-04 Kiadó, Győr.

2003    Mattis Teutsch a grafikus. Régió Art Kiadó, Győr.

2002    Mattis János. Régió Art Kiadó, Győr.

2001    The other Mattis Teutsch. Régió Art Kiadó, Győr.

     A másik Mattis Teutsch. Régió Art Kiadó, Győr.

2000    A Patkó Imre gyűjtemény. Xántus János Múzeum, Győr.

   Gyurkovics Tiborral és Székely Zoltánnal: A Gyurkovich-gyűjtemény. Hansági Múzeum kiadása, Mosonmagyaróvár.

1999    Kósa-Huba Ferenc. Régió Art Kiadó, Győr.

    A Győri Képző- és Iparművészeti Társulat – 1919-1944. Xántus János Múzeum, Győr.

1998    Egy ember – egy gyűjtemény. Xántus János Múzeum, Győr.

1993    Nagybánya. Művészet és város. Hazánk Kiadó, Győr.

1979    Károlyi S. Mihállyal: Gyárfás Jenő. Litera Könyvkiadó, Bukarest.

 

Tanulmányok

2013    Mindenki „Bizi bácsija”. Szabó Alajos 1892-1975. In: A hivatás bűvöletében. Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron Megyében. 4. kötet. Győr, 2013, 239 – 252. o.

2012    A győri Xántus János Múzeum Patkó Imre Gyűjteménye. In: Jog, állam, politika. 2012, IV. évf., 4. sz., 105–112. o.

    Eine besondere Kunstregion: Siebenbürgen. In: Kunst aus Siebenbürgen. Die Sammlung Böhm. Freiberg. Lindenau-Museum Altenburg, 2012, 6–9. o.

2011    Jovián György átlényegítő képessége. In: JOVIÁN LX. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2011, 12–16. o.

    Évről-évre. Fejezetek Győr képzőművészeti életéből. V. 1907. In: Arrabona, 2011, 49/2, 205–226. o.

2010    Évről-évre. Fejezetek Győr képzőművészeti életéből. IV. 1904 – 1906. In: Arrabona, 2010, 48/2, 301 – 330. o.

2009    Mattis-Teutsch, gravorul. In: Mattis-Teutsch artist al avangardei. Muzeul de Artă Braşov, Braşov, 2009, 47–68. o.

2009    Évről – évre. Fejezetek Győr képzőművészeti életéből. III. 1903. In: Arrabona, 2009. 47/1. sz., 205–224. o.

2008    Évről – évre. Fejezetek Győr képzőművészeti életéből. II. 1901 – 1902. In: Arrabona, 2008. 46/2. sz., 239–261. o.

2007    Liezen-Mayer Sándor és Győr. In: Arrabona, 2007, 45/1. Sz., 379–396. o.

2005    Papp Aurél nagybányai kapcsolatai. Az erdélyi és bánsági képzőművészek kongresszusa – 1936. In: Satu Mare – Studii şi comunicări, 2000–2004, 2005, XVII-XXI/II sz., 367–371. o.

   Évről-évre. Fejezetek Győr képzőművészeti életéből. I. In: Arrabona, 2005, 43/1 sz., 281–301. o.

   A Győri Képző és Iparművészeti Társulat a Városi Képtárért. In: A harmadik aranyvonat győri kincsei. Xántus János Múzeum, 2005, 27–30. o.

2004    Egy művészcsalád és a diktatúra. In: Art Limes, 2004, 1–2. sz., 67–75. o.

2003    Egy elfelejtett győri festőművész, Benes Pál (1867–1932). In: Arrabona, 2003, 41/1–2. sz., 223–248. o.

2002    „Valósággal suba alatt festek…, pedig néha jó is kerül ki a kezem alól” – Ziffer Sándor élete dokumentumok és fényképek tükrében. In: Limes, 2002, 2. sz., 129–139. o.

   Mattis Teutsch János a korban. In: Pro Minoritate, 2002 /Nyár/, 102–118. o.

   Román akadémiák növendékei a nagybányai művésztelepen. In: Pro Minoritate, 2002 /Tavasz/, 165–180. o.

2000    V. László esküje a Hunyadi háznak (Gyárfás Jenő és a Millennium). In: Arrabona, 2000, 38/1–2. sz., 219–234. o.

1999    Egy festmény genézise és utóélete. Gyárfás Jenő: Tetemrehívás. In: Arrabona, 1999, 37/1–2. sz., 323–336. o.

1998    Egy barátság vázlata. Ady Endre és Popp Aurél. In: Limes, 1998, 4. sz., II. kötet, 231–242. o.

1997    Egy különös barátság. In: Nagykároly és Vidéke Évköny, 1997, 86–87. o.

1996    A Győr Képző- és Iparművészeti Társulat kiállításai. 1919–1944. In: Arrabona, 1996, 36. sz., 147–160. o.

   Nagykároly, az Avas és Érmellék festője – Újházy Sándor (1890–1941) In: Nagykároly és Vidéke Évkönyv. 1996, 78–81. o.

   Mattis-Teutsch János Nagybányán. In: Limes, 1996, 3. sz., 101–110. o.

   Epizódok a román akadémiák növendékeinek nagybányai továbbképzése történetéből. In: Nagybánya művészete. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1996, 195–205. o.

   Konstruált tér. Matzon Ákos és Ézsiás István kiállítása. In: Új Művészet, 1996, VII. évf., 4. sz., 73-74. o.

1994    Mándy Laura nagybányai korszaka. In: Tanulmányok a nagybányai művészet köréből. Mission Art Galéria kiadása, Miskolc, 1994, 69–76. o.

1992    Popp Aurél Nagybányán és Felsőbányán. In: Nagybánya. Mission Art Galéria kiadása, Miskolc, 1992, 151–157. o.

   Az aktivisták és köre művészeinek alkotásai a győri Xántus János Múzeum Patkó Imre gyűjteményében. Xántus János Múzeum, Győr, 1992.

1991    Mattis-Teutsch János képei a győri Xántus János Múzeumban. In: Arrabona, 1991, 26–30. sz., 189–192. o.

   Mattis-Teutsch János. In: Műhely, 1991, 3. sz., 56–59. o.

   Az újkonstruktivizmus nyomvonalán. In: Új Művészet, 1991, XLVI. évf., 2. sz., 19–21. o.

   Pusztai Rezsővel: Mosonmagyaróvár – Cselley-ház. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1991.

1989    Művészet és klikkharcok. Fejezetek a nagybányai festőiskola történetéből. 1901–1912. In: Műhely, 1989, 5. sz., 14–25. o.

  „Costa Careinek, akivel huszonötmillió ember megbéküléséről álmodoztunk.” In: Unió, 1989, I. évf., 2. sz., május, 40–42. o.

1983    Munkában eltöltött élet, avagy vázlatok egy művészprofilhoz. In: Művelődés, 1983, XXXVI. évf., 11.sz., november.

1981    Alexandru Ujházy, viaţa şi opera (1890-1944). In: Studii şi comunicări. Satu-Mare, 1981 – 1982, V-VI. sz., 545-555.o.

1980    Aurel Popp în lumina cîtorva documente inedite, legate de viaţa artistică din Ardeal şi Banat în anii 1933-1934. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Cluj-Napoca (Kolozsvár), 1980, 2. sz., 55-64.o.