Könyvek

1999    A Szép-Literatúrai Ajándék (1821–1827) és a Koszorú Szépliteratúrai Ajándék (1828–1841) A Tudományos Gyűjteményhez repertóriuma. Xántus János Múzeum „Barkóczi-díj” Alapítvány, Győr, 1999. 96 p.

1998    A Tudományos Gyűjtemény (18171841) repertóriuma. Xántus János Múzeum – Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltára, Győr, 1998. 239 p.

 

Tanulmányok, közlemények

2011    Szünidő – Ismeretlen kéziratos diákújság a Xántus János Múzeum gyűjteményében. In: Arrabona 49/1. (2011) 93–100. p.

   Helyismereti kiadványok Győr-Moson-Sopron megye múzeumaiban. In: A múzeumok tevékenysége és szerepe a helytörténet kutatásában. Szolgáltatás – Használó – Könyvtáros. Paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti   munkájában?! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. Országos Konferenciája. Győr, 2008. július 9–11. Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr, 127–134. p.

2007    A Rábaközről a Tudományos Gyűjteményben (1817–1841) (Kitekintéssel a Répce-mellékre és a Tóközre) In: Arrabona 45/1. (2007) 223–236.

   Gúnyvers radványi Győry Ferenc királyi biztos búcsúztatására. In: Arrabona 45/2. (2007) 205–222. p.

   Irodalom [bibliográfia] In: Filep Antal: A Kisalföldi ház morfológiai vizsgálata. Bölcsészdoktori értekezés. Budapest, 1969. In: Ház és Ember 19. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre-Győr 2006. [!2007] 92–107. p.

2006    Születésnapi köszöntő. In: Arrabona 44/1. (2006) 621626. p.

2005    „…kicsoda Kölcsey?” In: Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc 60. születésnapjára. (Szerk. Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya) Ráció Kiadó, Budapest, 2005. 26–38. p.

   Adalékok Lebstück Mária és Julius Pasche győri éveihez. In: Arrabona 43/1. (2005) 243–256. p.

2004    Német nyelvű Spaiser- és Landerer kalendáriumok a Pilcz-család levéltárában. In: Arrabona 42/2. (2004) 49–66. p.

   A berlini magyar egyesületekről. In: Arrabona 42/2. (2004) 101–106. p.

   Mezei Márta műveinek válogatott bibliográfiája. In: Mezei Márta 75. születésnapjára. Balassi Kiadó – MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2004. 99–103. p.

   A Tudományos Gyűjtemény olvasói a pozsonyi bencés rendházban. In: Mezei Márta 75. születésnapjára. Balassi Kiadó – MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2004. 14–19.

2003    A „tananyaggá válás” első lépései. Kölcsey a korabeli tankönyvekben. In: Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára. Balassi Kiadó – MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2003. 33–34.

   Posták, postások és a Tudományos Gyűjtemény. In: Posta és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 2002. (2003) 206–221. p.

   Német nyelvű Streibig-kalendáriumok a Pilcz család levéltárában. In: Arrabona 41/1–2. (2003) 119–144. p.

2002    Győr-Moson-Sopron megye népművészetének válogatott bibliográfiája. In: Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Szerk. Kücsán József, Perger Gyula. Győr (Népművészeti örökségünk) 533–557. p.

2000    Szent Istvánról és az államalapításról a Tudományos Gyűjteményben. In: Arrabona 38/12. (2000) 195217. p.

1998    Dr. Jenei Ferenc munkáinak bibliográfiája. In: Arrabona 37/1–2. (1999) 489–499. p.

1998    Hermán József: A’ gyalázatos egyenetlenség és ditsőséges egyesség… Győr, Streibig Gergely János, 1759. 9 lev. 29 cm. [tárgyleírás] In: „Megvétetett Győr vára” 1598–1998. Emlékkiállítás Győr török alóli felszabadulásának 400. évfordulójára (Artificium et Historia, 4.) Kiállítás katalógus, Győr, 1998. 62. p.

1996    A Tudományos Gyűjtemény győri és Győr megyei vonatkozású cikkei, különös tekintettel a korabeli helytörténetírásra. In: Győri Tanulmányok 17. (1996) 5575.

   Repertórium az Arrabona 22–34. és 35/1–2. (1986-1996) köteteihez. In: Arrabona 35/1–2. (1996) 375-401.

1994    A Xántus János Múzeum Szakkönyvtára. In: Kisalföldi Könyvtáros 1994. 2. szám, 28–33. p.

   A Tudományos Gyűjtemény Győr megyei előfizetői. In: Győri Tanulmányok 14/15. (1994) 21–42. p.

 

Recenziók

2011    Tóth Vilmos: Téti életrajzok. Biográfia és temetkezéstörténeti adatgyűjtemény. Tét, (Tét Város önkormányzata), 2011. 69 p. In: Arrabona 49/2. (2011) 227–329.

2005    Soproni Szemle I. A Soproni Városszépítő Egyesület és Sopron város helytörténeti folyóirata. 19371964, 19982003. évfolyamok, 19372003. tartalommutató. Arcanum – Soproni Szemle Alapítvány, 2004. CD-ROM. In: Arrabona 43/1. (2005) 351355. p.

2002    Sikeres történeti modellváltás. Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870-1940. L’Harmattan, Budapest, 2002. (A múlt ösvényén) In: Műhely 2002/6. 88–90. p.

2001    Hogyan lesznek az utolsókból elsők… avagy elkészült Győr-Moson-Sopron megye sajtóbibliográfiája. Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779–1995) Szerkesztette és a sajtótörténeti tanulmányt írta: dr. Horváth József. In: Arrabona 39/1–2. Győr (2001) 501–504. p.

   Jászberényi Ferencné: A Győri Szemle 1930–1944 repertóriuma. Győr M. J. V. Levéltára, Győr, 1999. 84 p. (Győri Tanulmányok Füzetek, Tudományos Közlemények; 1999/2.) In: Soproni Szemle 2001/2. 198–200. p.

1999    A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár jubileumi évkönyve 1898–1998. Szerk. dr. Horváth József. Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr, 1998. In: Arrabona 37/1–2. (1999) 457–459. p.

1995    Tóth Péter: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. I. 15791589. In: Győri Tanulmányok 16. 1995. 209211. p.

 

Szerkesztés

2013    Sólymos Szilveszter OSB: A győr-ménfőcsanaki Szent Kereszt templom és egyházközség története. Szent Kereszt Plébánia, Győr, 2013. 128 p. (Géber Józseffel közösen)

2008    Takács Géza: „…egy a legjobbak közül” A csanaki római katolikus (bencés) elemi iskola története 1802–1948. Palatia, Győr, 2008. 191 p.

1997-   Arrabona. Múzeumi évkönyv olvasószerkesztése 35/1-2. szám (1996) 1997-től folyamatosan

 

Ismeretterjesztő írások

2013    „Apróságok” öröme és haszna. In: Szumma 11 2013/2. 7. p.

2011    A kályhától Széchenyi Istvánig – és tovább… In: Káldy Mária – Kárpáti Andrea – Szirmai Anna Linda: Helyzetkép és perspektívák. Múzeumpedagógia Magyarországon 2008–2009. SZNM-MOKK, Szentendre, 2010. (Múzeumi iránytű, 6.) 168–169. p.

2009    Könyvtár. In: Válogatás a javából. A 150 éves győri Xántus János Megyei Múzeum gyűjteményei (szerk. Székely Zoltán) Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, 2009. 200–205. p.

Ajánló bibliográfia. In: Válogatás a javából. A 150 éves győri Xántus János Megyei Múzeum gyűjteményei (szerk. Székely Zoltán) Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, 2009. 221–222. p.

2008    Az otthon melege… Cserépkályha-történeti álladó kiállítás. In: Győri Múzsa 2008. 5. 3637. p.

2007    A fény városa és barangolások Szatmár-Beregben. In: Múzeumi Hírlevél 28. 2007. máj.-jún. 5–6. 101. p.

2005    Építészeti örökségünk. Múzeumok Őszi Fesztiválja, Győr, 2006. In: Arrabona 45/1. (2007) 405–406. p.

2004    A Xántus János Múzeum könyvtára. In: Múzeumi Hírlevél 25/4. 2004. ápr. 137–140. p.

2003    Nyilvános a múzeum Könyvtára. In: Kisalföldi Könyvtáros 2003. 1. 52–54. p.

2002    Állandó kiállítást?! — Egy botcsinálta kiállításrendező jegyzetei. Magyar Múzeumok, http://magyarmuzeumok.hu/targy/455_allando_kiallitast  (2012-02-01)

 

Kiállítások

2013    240 éves a győr-ménfőcsanaki Szent Kereszt templom. (Közreműködés az állandó kiállítás rendezésében.) Megnyitó 2013. szeptember 15. Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 1.

2012    Az ember tragédiája kiadása 150 éves évfordulója kapcsán emlékkiállítás a Madách-gyűjtemény anyagából (2012. január 17–30.) Győrött, a Zichy-palotában

2011    Madách-gyűjtemény. Állandó kiállítás a Madách-gyűjtemény anyagából a Xántus János Múzeumban. Győr, Széchenyi tér 5. Megnyitó 2011. november 3.

2010    A ménfőcsanaki szódagyártás története – az Unger család, 2010. október-november, Szíkvízüzem, Ménfőcsanak

2003    A kalendáriumok az időmérés történetében. Xántus János Múzeum, 2003. november 1230.

2002    200 éves a csanaki iskola 1802–2002. (Kihelyezett időszaki kiállítás összeállítása, rendezése, Géber Józseffel közösen) Győr-Ménfőcsanak, Szent Kereszt Plébánia közösségi háza, 2002. június 16.

 

Konferenciaelőadások

Öreg a nénikéd! — avagy öreg ember nem vén ember… Nyugdíjas Egyetem Győr-Moson-Sopron megyében. MOKK, Szentendre, 2012. február 27.

A Xántus János Múzeum Madách-gyűjteménye. Előadás az Irodalmi emlékhelyek Győr-Moson-Sopron megyében c. konferencián, Bezerédj-kastély, Győr-Ménfőcsanak – 2010. szeptember 11.

Helyismereti kiadványok Győr-Moson-Sopron megye múzeumaiban. A múzeumok tevékenysége és szerepe a helytörténet kutatásában. Előadás a Szolgáltatás – Használó – Könyvtáros. Paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti munkájában?! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. Országos Konferenciája. Győr, 2008. július 9–11.

A bibliográfia-készítés nehézségei. Előadás az MTA Irodalomtudományi Intézet Kölcsey kritikai kiadás munkabizottsági ülésén. Budapest, 2004. május 26.

A Tudományos Gyűjtemény mint forrás. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia VEAB Könyvtártudományi Munkabizottsága felolvasó ülésén 1999. december 7. Veszprém