Georg (Joris) Hoefnagel: Iaverinvm vulgo Rab… 1597. Megjelent: Georg Braun – Franz Hogenberg: Civitates Orbis Terrarum, V. kötet, 1598. Színezett rézmetszet, papír, 525x363 mm, ltsz.: HD.71.7.1.

Georg Hoefnagel: Iaverinvm vulgo Rab (Győr látképe), 1597, rézmetszet, papír, 35,5 x 51,5 cm, ltsz.: HD.71.7.1.
Megjelent: Georg Braun – Franz Hogenberg: Civitates Orbis Terrarum V. kötet, 1598

 

A Georg Braun és Franz Hogenberg kiadásában Kölnben megjelent könyvsorozat a földkerekség városait mutatta be nagyméretű, színezett rézmetszeteken. A vállalkozás egyik oszlopa a flamand Georg Hoefnagel volt, aki feladatul a városlátképek megrajzolását kapta. Győr esetében Nicolo Angielini itáliai várépítész 1566-ban készített látképét használta fel.

Ebben az esztendőben az ifjú II. Miksa császár személyesen indult hadba, német birodalmi, spanyol és olasz segélycsapatokkal is megerősített seregének gyülekezőhelyeként pedig a Győr alatti tábort jelölte ki. Az összegyűlt hadak nem vettek részt komolyabb hadműveletben és a tábort október végén feloszlatták: az uralkodó 21-én távozott Győr alól. Ezen események emlékét őrzi a metszeten a város alatt elhelyezett felirat (HOC IN LOCO CASTRA METATUS EST ANNO 1566 INVICTISS[IMUS] ROM[ANORUM] IMPERATOR MAXIMILIANUS II. – e helyütt állt 1566-ban a győzhetetlen II. Miksa romai császár tábora).

A veduta hitelesen mutatja be a császárváros s egyben a kereszténység védőbástyája (Vormauer Wiens – propugnaculum Christianitatis) szerepét betöltő Győr várát és környékét. A várost hét fülesbástyával és egy félbástyával erősített fal övezi, északnyugati sarkában a Püspökvár ősi épülettömbjével. A látképet Hoefnagel ország- és népismereti részletekkel is gazdagította. Az előteret jellegzetes figuratípusokkal töltötte ki: lovas huszárokkal, hajdúkkal, magyar nemesasszonyokkal és egy lengyel lovaggal, akinek díszesen felszerszámozott lovát török fogoly tartja. Az utakon pedig hintók, ponyvás- és szénásszekerek robognak. Hoefnagel metszete Győr legszebb és legigényesebb grafikai ábrázolása.

 

Székely Zoltán
művészettörténész, múzeumigazgató