Mészáros László (1905–1945) szobrászművésznek egyetlen műve található a Győrben 2005 óta őrzött Radnai Béla-gyűjteményben, egy tussal készült rajz.

Radnai Béla – aki az egységes magyar gyorsírás feltalálója volt – az 1930-as évek óta gyarapodó gyűjteményét saját otthonában rendezte be. A kollekciója tartalmazza többek között Barcsay Jenő (1900–1988), Berény Róbert (1887–1953), Derkovits Gyula (1894–1934), Egry József (1883–1951), Kernstok Károly (1873–1940), Medgyessy Ferenc (1881–1958) alkotásait.

Mészáros fiatalon vált elismert művésszé, Hincz Gyulával (1904–1986), Derkovits Gyulával és Mattis Teutsch Jánossal (1884–1960) is szerepelt kiállításon. Több nagyméretű, nyugodt kompozíciójú szobrot mintázott, portréi alkotójuk biztos karakterábrázolásáról tanúskodnak.

Mészáros László: Női fej, 1930-as évek, papír/tus, ltsz.: K.2005.433.1/R.803, 445 x 300 mm

Mészáros László: Női fej, 1930-as évek, papír/tus
ltsz.: K.2005.433.1/R.803, 445 x 300 mm

Mészáros László: Női fej, 1930-as évek, papír/tus, ltsz.: K.2005.433.1/R.803, 445 x 300 mm hátoldala

Mészáros László: Női fej, 1930-as évek, papír/tus
ltsz.: K.2005.433.1/R.803, 445 x 300 mm hátoldala

Mészáros László munkája mégis több mű, hiszen a tussal készített alkotás két oldalas. A vázlatrajz egyik oldalán sötét hajú, profilban ábrázolt nő portréja, a lap másik oldalán férfi portrévázlatok láthatók. Mindkét rajzra jellemző az erőteljes vonalvezetés és a sötét tónusú ábrázolásmód.

Pápai Fruzsina Menta
segédmuzeológusművészettörténész

Irodalom
https://artportal.hu/lexikon-muvesz/meszaros-laszlo/ 2020-09-16. 8:55
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC09732/10425.htm 2020-09-16. 9:54
Kontha Sándor: Mészáros László (1905–1945). Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Budapest,1961.