Ma már csak a legidősebbek emlékeznek rá, hogy Pannonhalmát 1965-ig Győrszentmártonnak hívták. Nevének eredete 996-ig nyúlik vissza, amikor Géza fejedelem bencés szerzeteseket hívott az országba, akik a Sokorói-dombság egyik legmagasabb pontján Szent Márton tiszteletére királyi monostort építettek. A monostor túlélve 1100 év történelmének viharait, mind a mai napig él és virágzik – lehet épp a patrónusul választott Szent Márton tours-i püspök közbenjárásának köszönhetően. Szent Márton a hagyomány szerint 316 táján a Pannonia provinciabeli Savariában született: hogy ez a mai Szombathellyel vagy a Pannonhalma körüli falvak egyikével azonos-e, régóta vita tárgya. Szülei ösztönzésére 15 évesen római legionáriusnak állt, ám már ekkor erősen elkötelezett volt a keresztény tanok iránt. A kora középkorban számtalan legenda övezte személyét, az egyik legismertebb, hogy amikor Tours városának püspökévé akarták kinevezni, a rá váró kihívások elől egy libaólban rejtőzött el, de az állatok gágogásukkal elárulták, így nem tudott már kibújni a püspökké választás elől.

Pecsétnyomó Szent Márton-ábrázolással; méretek: magasság 108 mm, átmérője: 34 mm; ltsz.: C.62.148.2.

  Pecsétnyomó Szent Márton-ábrázolással; méretek: magasság 108 mm, átmérője: 34 mm; ltsz.: C.62.148.2.

Egy másik legenda szerint római legionáriusként egy nincstelen koldussal találkozva katonai köpenyét kardjával kettévágta, és annak levágott felét a koldus vállára terítette. Talán a leggyakoribb ábrázolása Szent Mártonnak, amint lovon ülve köpenyét a koldusnak nyújtja, kifejezve a keresztényi nagylelkűséget, alázatot és segítőkészséget. A szent ezen ábrázolása jelenik meg a gyűjteményünkben található négy darab, Győrszentmártonból származó, régi pecsétnyomón is. A négyből kettőnek réz nyomólapja van, feliratuk tanúsága szerint Győrszentmárton ekkor még mezővárosi kiváltságokkal rendelkezett. A másik két bélyegző már huszadik századi, nyomólalapjuk gumiból készült. Ezeken a település már csak mint község szerepel. Nyomólapjuk erősen megkopott, a  körirat is alig értelmezhető, azonban Szent Márton lovas alakja még ezeken a megmacskásodott gumikon is jól kivehető.

 

  Pecsétnyomók Szent Márton-ábrázolásokkal; 1-2. méretek: magasság 108 mm, átmérője: 34 mm; ltsz.: C.62.148.1. -2.; 3-4. méretek: magasság 80-85 mm, átmérő 40-41 mm; ltsz. C.62.148.3-4.

 Pecsétnyomók Szent Márton-ábrázolásokkal; 1-2. méretek: magasság 108 mm, átmérője: 34 mm; ltsz.: C.62.148.1. -2.; 3-4. méretek: magasság 80-85 mm, átmérő 40-41 mm; ltsz.: C.62.148.3-4.

 

Cserhalmi Zoltán
történész, muzeológus