2013   Hargitai András – Paja László: A Makó – Innenső Jángor 3. lelőhely, késő avar kori temetőrészlet lótemetkezései és antropológiai vizsgálata. (Megjelenés alatt)

2012   Előzetes jelentés a Makó – Innenső Jángor 3. lelőhelyen feltárt késő avar kori temetőrészletről. In: Kvassay J. (szerk.): Évkönyv és Jelentés a K. Ö. Sz. 2009. évi feltárásairól. Budapest, 2012. 363–388. p.