Múzeumunk fő múzeumpedagógiai célkitűzése 2018. február 1-től
2020. január 31-ig tartó időszakban az Új Széchenyi Terv keretében
elnyert EFOP-3.3.2-16-2016-00273 azonosító számú,  “Művészetek -
régiségek” – Tanórán kívüli ismeretközvetítés és kompetenciafejlesztés
a Rómer Flóris Múzeumban című projekt megvalósítása.

A 30 milliós támogatás révén a két év során több, mint 300 múzeumpedagógiai programot valósít meg intézményünk a 12 együttműködő partnerintézmény együttműködésével. A pályázatról bővebb tájékoztatás a közérdekű adatok menüpontban olvasható.

Ez a felület azért jött létre, hogy az együttműködő oktatási-nevelési intézmények számára nyújtson tájékoztatást, továbbá hogy az érdeklődők tájékozódni tudjanak a megvalósítás folyamatáról.

A kedvezményezett neve: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

A projekt címe: “Művészetek – régiségek” – Tanórán kívüli ismeretközvetítés és kompetenciafejlesztés a Rómer Flóris Múzeumban

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00273

A támogatás összege: 30 000 000

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. 02. 01. – 2020. 01. 31.

A projekt fenntartási időszaka: 2020. 02. 01. – 2025. 02. 01.

 

A projekt bemutatása:

A projekt a Rómer Flóris Múzeum több kiállítására (Patkó-gyűjtemény, Cserépkályha-történeti Kiállítás, Radnai-gyűjtemény, Borsos Miklós és Kovács Margit Állandó Kiállítás, Várkazamata- Kőtár, Vasilescu-gyűjtemény, Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér) építve 9 féle tanórán kívüli múzeumpedagógiai programot biztosít 12 együttműködő intézmény (3 óvoda, 7 általános iskola és gyógypedagógiai intézmény, 2 középiskola) számára.

A NAT, az együttműködő intézmények pedagógiai programjai és az előzetesen elvégzett igényfelmérés alapján kidolgozott szakmai programok biztosítják, hogy a résztvevők képző-, és iparművészeti, helytörténeti, néprajzi ismereteket szerezzenek, és lehetővé teszik az iskolán kívüli helyszínen történő komplex kompetenciafejlesztést.

A program céljai illeszkednek küldetésünk és jelen felhívás céljához: lehetőséget teremteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, továbbá a fogyatékkal élő tanulók felzárkóztatására, tudásgyarapítás és az élethosszig tartó tanulás elősegítése a résztvevő gyermekek egyéni képességeihez megfelelően a tehetség kibontakoztatása és a komplex személyiség- és kompetenciafejlesztés. erősíteni az együttműködést a partner intézményekkel, lehetőséget teremteni a távolabbi kisebb települések tanulóinak a múzeumi foglalkozásokon való részvételre.

A projekt során a következő tanórán kívüli foglalkozásokat valósítjuk meg (összesen 324 alkalom) a két iskolai tanév alatt:

- havi szakkör (35 db)

- speciális havi szakkör fogyatékkal élőknek (40 db)

- témanap (48 db)

- témahét (1 db)

- Média-Animáció művészeti csoport (60 db)

- néprajzi foglalkozássorozat (20 db)

- drámapedagógiai foglalkozások (30 db)

- MOZAIK-klub foglalkozás (20 db)

- versenyek, vetélkedők (38 db)

- tehetséggondozás (30 db)

- tábor (2 db)

Tartalmi fejlesztések a fent nevezett programok kapcsán:

Új kezdeményezés intézményünkben a néprajzi témájú drámapedagógiai foglalkozás, melyet óvodások számára valósítunk meg. A legkisebbek a drámajáték, a drámapedagógiai módszerek segítségével ismerhetik meg és élhetik át, tapasztalhatják meg az egyes népi szokásokat. Innovatív programot biztosítunk a középiskolásoknak a témahét keretében.

A fogyatékkal élő tanulók számára speciális havi szakköröket tervezünk, melynek keretében fejlettségi szintjüknek megfelelően játékosan, ritmushangszerekkel, zenével, az érzékszervek bevonásával fejlesztjük őket.

Új kezdeményezés gyakorlatunkban a fogyatékkal élők számára szervezett nyári tábor is, melynek keretében helytörténeti, művészeti ismereteket szereznek élményszerű módon.

Témájában újszerű a helytörténeti-városismereti táborunk, melyet általános iskolások számára valósítunk meg, és mely városunk múltjával, fellelhető emlékeivel ismerteti meg a gyerekeket.

Újonnan kerül bevezetésre a MOZAIK-klub, melynek elsődleges célja – az ismeretközvetítésen túl – a személyiség- és csoportfejlesztés, és amely a hagyományos múzeumpedagógiai módszerek helyett kooperatív technikák alkalmazásával, tevékenységre építve fejleszt.

Digitális kompetencia fejlesztését biztosítja a Média-Animáció művészeti csoport, ahol a középiskolások a média-alapú technikákat sajátítják el, képi (film, animáció, fotó) anyagok szerkesztését, vágását, stb. Versenyek, vetélkedők keretében a kisebbeknek és speciális csoportoknak rajzversenyeket és játékos vetélkedőket nyújtunk, a középiskolásoknak a kiállításban zajló vetélkedők mellett online vetélkedőt készítünk. A résztevők jutalmazásban részesülnek.

Témanapjaink keretében néprajzi/művészeti ismereteket szerezhetnek a diákok. A középiskolások képzőművészek vezetésével a grafikai műhelyben sajátítják el az egyedi és sokszorosító grafikai eljárásokat.

A támogatás keretében valósul meg a Patkó-gyűjteményt feldolgozó, 10-14 éveseknek szóló színes foglalkoztató füzet, és egy tanulást segítő foglalkoztató kártyacsomag, melyeket a foglalkozások során tudunk hasznosítani a gyerekekkel. A fogyatékkal élő tanulók számára a speciális szakkörök ismeretanyagát képes Prezi-előadás formájában is elkészítjük, és online hozzáférhetővé tesszük. Lehetővé tesszük a szülők részvételét a foglalkozásokon, két alkalommal (témanap, tábor) aktív bevonódásukat biztosítjuk. A más településről érkező és helyi gyógypedagógiai intézmények számára személyszállítást biztosítunk, elősegítve a hátrányos helyzetű gyermekek eljutását a múzeumba. A témanapok és a két tábor alatt étkeztetést biztosítunk a résztvevőknek.

Az 5 éves fenntartási időszakban mind a 12 együttműködő intézmény számára évente 1 sorozat Versenyek, vetélkedő (2db) programot biztosítunk díjmentesen.

 

 

Szakmai tematikák:
 
 
Foglalkozások speciális igényű gyerekeknek:
 
1. Én kis kertem című foglalkozás. Link:  https://prezi.com/view/M7y5tBOoIBnv7C6coRRe
 
2. Mi van a szobában című foglalkozás. Link: https://prezi.com/view/RhBfvc8KMzVfqotu1Lvt/
 
3. Színvarázs című foglalkozás. Link: https://prezi.com/view/LlgX2nQW2gfOjpGGKAZ5
 
4. Ahány ház… című foglalkozás. Link: https://prezi.com/view/VY9ZLDoZTJa0IHX5NTmD
 
5. A munka világa című foglalkozás. Link: https://prezi.com/view/Lh1xYGvKYJF6aSSo2416/
 
 

2018/2019 tanév/nevelési év

1. „Évszakvarázs” rajzpályázat. A felhívás itt olvasható.

2. Az Évszakvarázs rajzpályázat eredményei. A pályázat díjnyertes alkotásai itt láthatóak.

3. Aktuális rajzverseny felhívások az együttműködő oktatási-nevelésiintézmények számára:
     Regényes alakok” című felhívás itt,
     és a “Nincs szebb madár” címűrajzverseny felhívás itt(Radó Tibor Isk., Bárczi Gusztáv Isk.) olvasható.

4. A projekt keretében egy újabb oktatási intézmény számára biztosít múzeumunk ingyenes táborozási
     lehetőséget. 2019 nyarán a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjai vehetnek részt a történeti-művészeti
     táborban, augusztus 26-30. között. A tábor tartalmi összefoglalója itt olvasható.”

5. Eredményhirdetés: “Nincs szebb madár…” című rajzverseny díjazottjai.
     A Radó Tibor Általános Iskola díjazottjai.

      A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény díjazottjai.

2019/2020 tanév/nevelési év

1. Aktuális rajzverseny felhívások az együttműködő oktatási és nevelési
intézmények számára:

Az “Őszi éjjel izzik…” című felhívás a Radó Tibor Általános Iskola és
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény számára.

A Kedvenc népmesém című felhívás a Bartók Óvoda és a Tarjánpusztai
Napsugár Óvoda részére.

2. Rajzpályázataink eredményei: Tarjánpusztai Napsugár ÓvodaRadó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani IntézményBárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Bartók Óvoda

Fenntartási időszak 1. (2020)
1. Rajzverseny felhívás az együttműködő oktatási-nevelési intézmények számára: Regényes alakok, Évszakvarázs.
2. Rajzpályázat eredményhirdetés: Regényes alakok, Évszakvarázs.
3. Rajzverseny felhívás az együttműködő oktatási-nevelési intézmények számára: Felhívás
 
 
 
4_infoblokk_2020_ESB_Alapok_3Cszechenyi_2020_logo_fekvo_color_RGBEU_zaszlo_text_RGB_hu