Múzeumpedagógiai célú infrastrukturális fejlesztés

Az EFOP-4.1.9-16–2017-00035 azonosító számú, „Új interaktív oktatóterek a győri Borsos Miklós Állandó Kiállításban” projekt keretében, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum az elnyert közel 30 milliós támogatás révén a Borsos Múzeum épületében új tereket valósít meg, melyek biztosítják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését célzó programok infrastrukturális feltételeit.

A fejlesztés 2018. június 1. – 2019. május 31. között valósul meg, és a szakmai programok a megvalósítást követő öt év során teljesednek ki.

A fent nevezett múzeumépület mai formáját az 1970-es években végzett káptalandombi műemléki rekonstrukciós munkák során kapta. Azóta az épületben nem történt felújítás, átépítés. A Borsos Miklós Állandó Kiállítás épületének kamara termeiben 2010-ben új időszaki kiállítótér is nyílt, mely a 6-12 éves korosztály számára mutat be kortárs művészeti tárlatokat, és mely jelenleg a Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér nevet viseli. E két kiállítás nagy számban vonzza a diákcsoportokat, így szükség van a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítására, hogy a szakmai programokat megfelelő színvonalon valósíthassuk meg.

A projekt keretében új múzeumpedagógiai foglalkoztató terek, új interaktív oktató tér és múzeumpedagógiai archívum jön létre az épületben.

A pályázat sajtóközleménye a közérdekű adatok menüpontban olvasható.

Ez a felület azért jött létre, hogy az érdeklődők tájékozódni tudjanak az infrastrukturális fejlesztés megvalósításának folyamatáról.