Múzeumpedagógiai célú infrastrukturális fejlesztés

Az EFOP-4.1.9-16–2017-00035 azonosító számú, „Új interaktív
oktatóterek a győri Borsos Miklós Állandó Kiállításban” projekt
keretében, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum az elnyert közel 30
milliós támogatás révén a Borsos Múzeum épületében új tereket valósít meg,
melyek biztosítják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését célzó programok infrastrukturális feltételeit.

A fejlesztés 2018. június 1. – 2020. május 31. között valósul meg, és a szakmai programok a megvalósítást követő öt év során teljesednek ki.

A fent nevezett múzeumépület mai formáját az 1970-es években végzett káptalandombi műemléki rekonstrukciós munkák során kapta. Azóta az épületben nem történt felújítás, átépítés. A Borsos Miklós Állandó Kiállítás épületének kamara termeiben 2010-ben új időszaki kiállítótér is nyílt, mely a 6-12 éves korosztály számára mutat be kortárs művészeti tárlatokat, és mely jelenleg a Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér nevet viseli. E két kiállítás nagy számban vonzza a diákcsoportokat, így szükség van a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítására, hogy a szakmai programokat megfelelő színvonalon valósíthassuk meg.

A projekt keretében új múzeumpedagógiai foglalkoztató terek, új interaktív oktató tér és múzeumpedagógiai archívum jön létre az épületben.

A pályázat sajtóközleménye a közérdekű adatok menüpontban olvasható.

Ez a felület azért jött létre, hogy az érdeklődők tájékozódni tudjanak az infrastrukturális fejlesztés megvalósításának folyamatáról.

 

A kedvezményezett neve: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

A projekt címe: „Új interaktív oktatóterek a győri Borsos Miklós Állandó Kiállításban”

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.9-16–2017-00035

A támogatás összege: 28 290 433

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. 02. 01. – 2020. 05. 31.

A projekt fenntartási időszaka: 2020. 06. 01. – 2025. 05. 31.

 

A projekt bemutatása:

A projekt a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Borsos Miklós Állandó Kiállítás épületében új tereket valósít meg, melyek biztosítják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését célzó programok infrastrukturális feltételeit.

A fent nevezett múzeumépület mai formáját az 1970-es években végzett káptalandombi műemléki rekonstrukciós munkák során kapta. Azóta az épületben nem történt felújítás, átépítés.

A Borsos Miklós Állandó Kiállítás épületének kamara termeiben 2010-ben új időszaki kiállítótér is nyílt, mely a 6-12 éves korosztály számára mutat be kortárs művészeti tárlatokat, és mely jelenleg a Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér nevet viseli. E két kiállítás nagy számban vonzza a diákcsoportokat, így szükség van a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítására.

Az infratrukturális fejlesztésre nyert 28 290 433 forint Európai Úniós támogatás lehetővé teszi új, interaktív oktató-tapasztalati tér kialakítását a Borsos Miklós Állandó Kiállítás emeleti termében, két foglalkoztató tér kialakítását az épület alagsorában, továbbá múzeumpedagógiai archívum és új múzeumpedagógiai előkészítő tér létesítését a szakmai munka elősegítésére.

Az elnyert támogatás lehetővé teszi új interaktív oktató-tapasztalati tér kialakítását az állandó kiállításban. A térbe kerülő Ikt-pont, archív filmek vetítésére alkalmas eszköz, infografikák és tapintható, aktivizáló eszközök, hangtechnikával ellátott bútorzat segítségével a diákcsoportok, a felnőttek, a nyugdíjasok saját tapasztalat útján, élményszerűen szerezhetnek ismereteket Borsos Miklós szobrászművész életéről, munkásságáról. Az alagsorban a terek felújítása révén két külön csoport egyidejű fogadására alkalmas oktató-foglalkoztató tér születik meg, korszerű bútorzattal, oktatóberendezésekkel. Kialakításra kerül egy kerámia-előkészítő helyiség is az agyagmunkát megvalósító foglalkozásokhoz. A múzeumpedagógiai programok technikai előkészítését, továbbá a szakmai tevékenység produktumainak rendszerezését, digitalizálását és az ismeretközvetítő-oktató tevékenység kutathatóvá válását biztosítja az újonnan kialakításra kerülő előkészítő tér, és múzeumpedagógiai archívum, illetve azok korszerű technikai felszerelése.

A projekt 5 éves fenntartási időszakában az újonnan kialakított terek, berendezések használata lehetővé teszi az informális és nem formális múzeumi programkínálat tartalmi, minőségi-mennyiségi kibővítését, szélesebb célközönség elérését, a kiállítóterek jobb kihasználtságát és a múzeumpedagógiai szakmai tevékenység magasabb színvonalú ellátását.

Akadálymentes felület

 4_infoblokk_2020_ESB_Alapok_3Cszechenyi_2020_logo_fekvo_color_RGBEU_zaszlo_text_RGB_hu