Általános közzétételi lista

 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
   1. Határozat a Törzskönyvi kivonat módosításáról, 2023
  2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
  3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
  4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend
  5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek 1. pontban meghatározott adatai
  6. Küldetésnyilatkozat
  7. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum fejlesztési és beruházási stratégiai terve 2021-2026
  8. Állományvédelmi terv 2019
 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege
   1. Szervezeti és Működési Szabályzat
   2. Kötelezettségvállalási szabályzat
   3. Gazdasági ügyrend
   4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
   5. Szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok
   6. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szerve vonatkozó adatai
  2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
   1. A Rómer Flóris Múzeumi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
   2. Régészeti szolgáltatásaink
   3. Belépőjegyárak
  3. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások
  4. Nyilvános kiadványok
  5. Az intézménynél végzett alaptevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
  6. Közérdekű adatok igénylése
  7. A Múzeum statisztikai adatszolgáltatásai
   1. Beruházási statisztika
    1. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2016
    2. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2017
    3. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2018
    4. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2019
    5. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2020
    6. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2021
    7. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2022
    8. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2023
   2. Kutatás-fejlesztési tevékenység
    1. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2016
    2. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2017
    3. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2018
    4. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2019
    5. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2020
    6. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2021
    7. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2022
    8. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2023
   3. Szakmai statisztika
    1. Statisztika 2020
    2. Statisztika 2021
    3. Statisztika 2022
    4. Statisztika 2023
 3. Gazdálkodási adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
   1. 2015. évi költségvetési beszámoló
   2. 2016. évi költségvetés
   3. 2016. évi költségvetési beszámoló
   4. 2016. IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   5. 2017.évi költségvetés
   6. 2017. évi költségvetési beszámoló
   7. 2017. IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   8. 2018.évi költségvetés
   9. 2018.évi költségvetési beszámoló
   10. 2018.IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   11. 2019.évi költéségvetés
   12. 2019.évi költségvetési beszámoló
   13. 2019.IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   14. 2020.évi költségvetés
   15. 2020. évi költségvetési beszámoló
   16. 2020. IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   17. 2021. évi költségvetés
   18. 2021. évi költségvetési beszámoló
   19. 2021. IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   20. 2022. évi költségvetés
   21. 2022. IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   22. 2022. évi költségvetési beszámoló
   23. 2023. évi költségvetés
   24. 2023. IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   25. 2023. évi költségvetési beszámoló
  2. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések megnevezése
  3. Közbeszerzési információk
  4. Pályázatok
   1. NKA
   2. TIOP
   3. TÁMOP
   4. EFOP