Általános közzétételi lista

 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
  2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
  3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
  4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend
  5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek 1. pontban meghatározott adatai
  6. Küldetésnyilatkozat
  7. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum középtávú stratégiai fejlesztési és berhuházási terve 2015-2020
  8. Állományvédelmi terv 2019
 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege
   1. Szervezeti és Működési Szabályzat
   2. Kötelezettségvállalási szabályzat
   3. Gazdasági ügyrend
   4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
   5. Szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok
  2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
   1. A Rómer Flóris Múzeumi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
   2. Régészeti szolgáltatásaink
   3. Belépőjegyárak
  3. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, nyílvántartások (A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet szerinti szakmai nyilvántartások)
  4. Nyilvános kiadványok
  5. Az intézménynél végzett alaptevékenységeggel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
  6. Közérdekű adatok igénylése
  7. A Múzeum statisztikai adatszolgáltatásai
   1. Beruházási statisztika
    1. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2016
    2. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2017
    3. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2018
    4. Éves beruházásstatisztikai jelentés 2019
   2. Kutatás-fejlesztési tevékenység
    1. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2016
    2. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2017
    3. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2018
    4. Kutatási-fejlesztési tevékenység 2019
   3. Szakmai statisztika
    1. Statisztika 2016
 3. Gazdálkodási adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
   1. 2015. évi költségvetési beszámoló
   2. 2016. évi költségvetés
   3. 2016. évi költségvetési beszámoló
   4. 2016. IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   5. 2017.évi költségvetés
   6. 2017. évi költségvetési beszámoló
   7. 2017. IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   8. 2018.évi költségvetés
   9. 2018.évi költségvetési beszámoló
   10. 2018.IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   11. 2019.évi költéségvetés
   12. 2019.évi költségvetési beszámoló
   13. 2019.IV. negyedév, időközi mérlegjelentés
   14. 2020.évi költéségvetés
  2. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz trartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések megnevezése
   1. Takarítási szerződés 2020
   2. Takarítási szerződés 2019
   3. Irodabútor és egyéb bútor beszerzése 2018
   4. Régészeti feltárásokon előkerült leletanyag restaurálása, dokumentálása
   5. Feltárásokon készült objektumrajzok, metszetrajzok, térképek digitalizálása 2017
   6. Régészeti bontómunka és régészeti szaktevékenységek ellátása közelekedési infrastruktúra-beruházások megelőző feltárásai során 2017
   7. Régészeti bontómunka és régészeti szaktevékenységek ellátása (83. sz. főút 2×2 sávos fejleszése Pápa-Győr) 2017
   8. Régészeti feltárások légi felvételeken történő dokumentálása és az elkészített légi felvételek georeferálása, kiértékelése 2017
   9. Múzeum-kávézó kialakítása szerződés 2016
   10. Takarítási szerződés 2016
   11. Takarítási szerződés 2017
   12. Régészeti feltárás, Archeoland Kft., 2015
   13. Régészet, Lekri Group, 2015
   14. Régészeti feltárás, ArcheoGép Kft., 2015
   15. Régészeti lelőhelyek őrzése, Marcus Soldier Team Kft., 2016
   16. Régészeti restaurálás, Terra Antica Kft., 2015
   17. Régészeti bontómunka, Lekri Group, 2015
   18. Környezettörténeti és geológiai vizsgálat, 2016
  3. Közbeszerzési információk
  4. Pályázatok
   1. NKA
   2. TIOP
   3. TÁMOP
   4. EFOP