A történeti gyűjtemény

Győr város történetének muzeális emlékei a helytörténeti gyűjteményben találhatók meg. A gyűjtemény egyaránt őriz tárgyi anyagot, írott és nyomtatott dokumentumokat, továbbá fényképeket.

A gyűjteményt a céh- és ipartörténeti emlékek gazdagsága teszi országos jelentőségűvé. Az egyedi tárgyi anyag és az írott dokumentumok a 16. századtól dokumentálják a helyi céhes mindennapokat, a kézművesek munkakultúráját. (http://cehgyujtemeny.hu/) A míves céhkancsók, céhládák, céhzászlók mellett a gyűjtemény reprezentatív tárgyai a céhmesterek remekdarabjai, amelyek közül a legrégebbi egy 1602-ben készült kapcás papucs. A 19-20. század iparos-művészei, illetve műhelyei közül Schima Bandi ötvösművész, Fruhmann Antal kályhás gazdag írott és tárgyi hagyatéka emelkedik ki. A céhes, illetve iparművészeti tárgyak mellett a gyűjtemény őrzi a 19-20. századi győri gyárak fennmaradt emlékeit is.

A helytörténeti gyűjtemény őrzi Győr képi ábrázolásait a 16. századtól, a győri színházi élet nyomtatott dokumentumait és jelentős 1848/49. évi nyomtatvány gyűjteménye is.

A történeti gyűjtemény különlegessége a mintegy 150 éves és húszezer darabos numizmatikai gyűjtemény, amely ókori, középkori és újkori pénzeket, érmeket, plaketteket őriz a világ számos pontjáról.

A gyűjteménybe került műtárgyakra vonatkozó dokumentációt, háttéranyagokat, valamint a múzeum történetére vonatkozó iratok a történeti adattárban kerültek elhelyezésre. Az adattárban nagyszámú helytörténeti tematikájú kézirat is megtalálható és kutatható.

 

Képző- és iparművészeti gyűjtemény

Intézményünk hatalmas képző- és iparművészeti gyűjteménye hagyatékok, vásárlás ás ajándékozás által gyarapodott. A gazdag 18. századi festészeti, grafikai és rajz anyagban kiemelkedő jelentőségű a Nyugat-Dunántúlon működött, bécsi tanultságú alkotók és a céhes keretek között tevékenykedő helyi és Győr megyei kismesterek vallásos és világi témájú képeinek és portréinak sora, a Cziráky arcképcsarnok, s a Petz-gyűjtemény kvalitásos festményanyaga.
Emellett szemet gyönyörködtető a 19. századi iparművészeti kollekció számos remekműve. A korábbi gyűjtésekből főleg barokk és empire bútorok, rokokó, szecessziós és eklektikus cserépkályhák, míves kivitelezésű ötvös- és fémmunkák, textilművészeti és kisművészeti tárgyak, pl. miniatűrök és pipák, továbbá az újabb hagyatékokból a Barkóczy- és Abád-gyűjtemény bútor, porcelán és óntárgyai, utóbbiból és a Patkó Imre-gyűjteményből a távol-keleti, valamint óceániai művészet egzotikus tárgyai, a Cziráky-gyűjtemény ezüst garnitúrái, a Váczy Péter-gyűjtemény iparművészet-történeti anyaga.
Az utóbbi 25 év új gyűjtési irányváltásának nagyszerű eredménye a 20. századi és kortárs képzőművészeti gyűjtemény, benne helyi és megyei alkotók számos munkája mellett főleg országos és nemzetközi jelentőségű művészek alkotásai. Ilyen a Borsos-és Kovács Margit-gyűjtemény, a 44 éve működő, 1982-től nemzetközivé alakított művésztelep ma is bővülő kollekciója, a Radnai- és Vasilescu-gyűjtemény, a külföldön élő magyar művészekre is koncentráló Patkó Imre-gyűjtemény és a 90-es évektől induló, új tendenciákat felölelő országos festészeti és nemzetközi grafikai anyag.

A gyűjteményekről és a bennük szereplő művészekről, sőt, a múzeum kiállítási tevékenységéről szisztematikusan gyarapított adattárral rendelkezünk, melyben kéziratok, levelezési anyagok, fotók, eredeti dokumentumok segítik a kutatást és a belső múzeumi feldolgozó munkát.

 

A néprajzi gyűjtemény

A gyűjtemény a térség néprajzi-táji csoportjaihoz kötődően a 19. század közepétől jellemző tárgyi világ és az ehhez szorosan kapcsolódó szellemi kultúra, azaz folklór anyag dokumentumait őrzi.

Győr város falusias külvárosainak, illetve a környékbeli falvaknak tárgyi világa: a lakberendezés, öltözködés, földművelés, szőlő- és borkultúra, pásztorkodó állattartás, és a kézműves iparok tárgyi reliktumai kaptak itt helyet. E mellett kutatható állapotban áll az érdeklődők rendelkezésére a néprajzi adattár, mely elsősorban a népéletre vonatkozó kéziratokat, tanulmányokat archivál – kisalföldi kitekintésben – a néprajztudomány majd minden témakörére vonatkozóan. Ugyancsak e gyűjtemény őrzi a néprajzi vonatkozású fotóanyagot, melynek jelentős része a térség népi építészetét dokumentálja, valamint azt az 5500 perc archív hanganyagot, mely elektronikus formában hallgatható és kutatható.

 

Kályhatörténeti adatbázis

A jelentős kályhagyártási múlttal rendelkező Győrött a mára már eltűnt Mágner-, Dachauer-, Magyary- és Fruhmann-műhelyek emlékének felidézése, a győri kályhásság történetét bemutató, enteriőrszerűen berendezett kiállítótermek közvetlenül teszik átélhetővé minden korosztály számára az „otthon melege” kifejezés tartalmát. A kályhásműhely eredeti rendeltetésének megfelelően áll a látogató közönség rendelkezésére, míg a felújított lakóházban a kályhásmesterség győri történetét bemutató kiállítás tekinthető meg. A különálló pavilon épületben a múzeum – Fruhmann Antal magángyűjteményén alapuló – kályhakollekciója kapott helyet. A három egymáshoz kapcsolódó kiállításból létrejövő múzeum együttes páratlan értékű gyűjteménye az egykoron virágzó magyarországi kályhás művészetnek. Mindezen túl, a Fruhmann család hagyatékából olyan mennyiségű szerszám, mintadúc, katalógus, tervrajz stb. maradt fenn, hogy azok jelentősége indokolta az eredeti koncepció kibővítését. Így a műhely korábban kihasználatlan padlásterében egy – a kutatók számára hozzáférhető, és jól használható – tanulmányi raktárt és oktató teret alakítottunk ki. Néhai Fruhmann Antal kályhásmester tárgyi anyagára épülő tematikus kiállításunkban egy folyamatosan épülő adatbázis áll a kutatók rendelkezésére, melyben a kályhás ipar szakirodalmán túl, 19 és 20. századi kályhás mintakönyvek tanulmányozhatók, magyar és nemzetközi kitekintésben.