Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Xántus János Múzeum

restaurátor munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Széchenyi tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgatóság gyűjteményeiben lévő tárgyak restaurálása, gyűjteménygondozási feladatok és állományvédelmi feladatok ellátása.Kiállításban lévő műtárgyak folyamatos felülvizsgálata.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •  Egyetem, papír-bőr, szakirányú okleveles restaurátorművész, szilikát szakrestaurátori végzettség,
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
  • restaurátori munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  •  bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Múzeumi gyakorlat, kiállítás rendezési tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  •  Kiváló szintű szakmai igényesség, precíz munkavégzés, jó együttmükődési készség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága címére történő megküldésével (9022 Győr, Széchenyi tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 936/2012 , valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai bizottság a beérkezett pályázatokat értékeli és javaslatát a megyei múzeumigazgató elé terjeszti. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatóságának honlapja – 2012. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a postai úton beküldött borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számát, valamint a beosztás megnevezését:: restaurátor.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gymsmuzeum.hu honlapon szerezhet.